Erken Kayıt Başvuru Formu

Geleceğin Eğitimi İçin Sıra Sende!

Geleceğin liderleri için erken kayıt fırsatlarımızı kaçırmayın! Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel indirimlerle dolu dolu bir eğitim yılı için şimdi başvurun. 22 Şubat’a kadar devam edecek bu avantajlı kampanya ile çocuğunuzun geleceğini şimdi planlayın. Erken kayıt, büyük başarıların ilk adımıdır. Hemen başvurun, fırsatları kaçırmayın!

Sen de yeni nesil eğitimde yerini al.

MESAFE KOLEJİ

21. Yüzyıl Becerilerini Karşılayacak Nitelikte Yeteneklere Sahip, Dünya Standartlarında Eğitim Almış Öğrenciler Yetiştiriyoruz.

MESAFE KOLEJİ

Yabancı Dil Eğitimi

Geleceğin dünyasında iletişimin rolünün daha fazla olacağını biliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize sözel ve yazılı ifade yeterliliğini geliştiren, geleneksel dil eğitiminin dışında bir dil eğitimi sunuyoruz.

MESAFE KOLEJİ

Zil Çalmayan Okul

Kurumumuzda uygulanan “zil çalmayan okul” modeliyle öğrencilerimizde sorumluluk bilinci oluşturarak zamanın etkili yönetimini sağlıyoruz.

MESAFE KOLEJİ

Kantincisiz Kantin

“Öğretme”nin öncesinde güven kavramını vurguladığımız kurumumuzda kantincisiz kantin uygulamasıyla öğrencilerimize dürüstlüğü, güvenilirliği, emanete riayeti öğretiyoruz.

MESAFE KOLEJİ

Portfolyo

Öğrencinin, kurumumuza adım attığı ilk günden mezun olduğu güne kadar geçen süre içerisinde eğitim sürecini , bireysel performansını, sosyo – psikolojik gelişimini, bir veya birden fazla alandaki başarısını yakından takip etmek ve çalışmalarını izleyebilmek için oluşturulan portfolyolarla başarılarının takibi ve yansıtılması amaçlanır. Böylece akademik ve sosyal açıdan oluşacak olası problemlerin de önüne geçilir.

MESAFE KOLEJİ

Etkin Mentörlük

Her öğrencimizin velisi olma rolünü üstlenerek uyguladığımız mentorluk sistemiyle, öğrencilerimizin okul içi akademik başarısından arkadaş iletişimlerine, kişisel özelliklerine ve ihtiyaçlarına kadar bütün durumlarının takibini yaparak veli iletişimiyle olası sorunların önüne geçilmesini, öğrenci ve veliyle samimi bir bağ kurulmasını sağlıyoruz ve bütün bu işleyişi dijital platformumuzda velilerimizle paylaşarak okul ev iletişiminin güçlenmesini destekliyoruz.

MESAFE KOLEJİ

Sanat

Sanatın devrim olduğu düşüncesiyle ilkokuldan itibaren öğrencilerimize temel sanat kavramlarını öğreterek , öğrencilerimizin ilgi alanlarına ve yetenek düzeylerine paralel olarak , her öğrencinin bir sanat dalıyla ilgilenmesini sağlıyor böylece sanat yeterliliğinin olduğunu ortaya çıkararak bu alanda kendisini destekliyoruz.

MESAFE KOLEJİ

Spor

Mesafe Koleji Ailesi olarak akademik başarının yanında fiziksel aktiviteyi de destekliyoruz. ‘’Spor bir yaşam biçimi olmalı.’’ sözünü benimseyip bu doğrultuda hareket ediyoruz.

MESAFE KOLEJİ

Proje ve Yarışmalar

Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımları desteklemekteyiz. Bu desteği öğrencilerimize yurt dışı deneyimi sunan Erasmus + projeleriyle, hayal güçlerini genişleterek farklı görev bilinci kazanmasına imkân tanıyan Destination İmagination projesiyle, matematik dersini sevdiren ve eğlendirirken öğretmeyi hedefleyen matematik olimpiyatlarıyla vb. projelerle gerçekleştirmekteyiz.

MESAFE KOLEJİ

Sosyal Klüpler

Yeteneklerini keşfetmiş ve geliştirmiş bireyleri destekleyerek, 21. yüzyılın gelişimlerine de ayak uydurarak öğrencilerimizi ders stresinden uzaklaştırabilmek amacıyla oluşturduğumuz kulüplerimizde farklı yöntemleri öğretmenin yanında paylaşmayı, üretmeyi, iletişim kurmayı, araştırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz sosyal yaşama hazırlanırken onların öz güvenlerinin ve iletişim becerilerinin gelişimini de desteklemekteyiz. Bu nedenle birbirinden renkli kulüplerle okulumuzda farklı rüzgarlar estirmeyi başarıyoruz.
Çeşitli kültürlerin yiyeceklerini tanıdığımız ve bizzat bu yiyecekleri kendimizin yapma fırsatı elde ettiğimiz Gastronomi kulübünden tutun yurdumuzun görülmeye değer alanlarını keşfederek yaptığımız doğa yürüyüşlerimizi temellendiren Trekking kulübüne, hayal gücümüzü destekleyerek ve daha da genişleterek bize farklı pencereler açtıran Destination imagination kulübüne, teknoloji okulu olmanının hakkını vererek ve teknolojiyi tüm boyutlarıyla değerlendirerek araştırmalarımızı destekleyen Biyoteknoloji kulübüne, dünya insanı olma yönünde bizi geliştirecek gelişen ve değişen dünya sorunlarına çözüm üretmede yol gösterecek Mun kulübüne kadar eğitimci olma yönümüzün dışında, okul olarak sınırlarımızı her yönde ve alanda geliştiriyoruz.

MESAFE KOLEJİ

Karakter ve Yaşam Entegrasyonu

İnsan yaşamında çocukluk dönemi sağlıklı bir kişilik kazanımında ve çocuğun topluma uyum sağlamasında en kritik dönemdir. Ev-aile ortamında temelleri atılan insani-vicdani değerlerin okul ortamında inşa edildiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle eğitime entegre olmuş karakter eğitimi ve yaşayan değerler okulumuzda fazlasıyla desteklenmektedir.
İlkokul dönemi çocukların kişilik gelişiminde belirleyicilik ve şekillendirme görevi üstlendiği ve bu özellikleri kazanmaya en açık olduğu dönemdir. Bunun bilincinde olarak özbakım becerilerine sahip, kişiliği güçlü, sorumluluklarını bilen, sorgulayan, araştıran, sevgi dolu, saygılı, dürüst, yardımsever, sabırlı, merhametli, çevreci yani kendinin ve diğer kişilerin değerlerinin farkında olan, geleceğe umutla bakabilen mutlu çocuklar kazandırmak temel hedefimizdir.

Bugünün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek, yarınlarından çalarız.

John Dewey, Eğitim Kuramcısı