Okulumuz Hakkında

Eğitim inisiyatifini amaç edinerek içinde bulunduğu çağı anlayabilen, ona kolaylıkla adapte olabilen, yüksek nitelikli, lider bireyler yetiştirmek istiyoruz.

Vizyonumuz

Öğrencilerini yaşam ve kariyer becerileri ile donatan, bilimin, sanatın ve teknolojinin ışığında onlara yeni ufuklar açan,  aktif öğrenmeyi ilke edinmiş öncü bir kurum olmak.

Misyonumuz

Bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak; gelişen endüstrinin beklentilerine cevap verebilecek bilgi ve becerilere sahip, yüksek performanslı, kendisini çağın gereklerine göre sürekli güncelleyen, ulusunun ve insanlığın ilerlemesi için teknolojiyi üreten ve uygulayan, kültür birikimi yüksek, toplumsal sorumluluğunun bilincinde, özgüveni tam, evrensel ölçülerde, girişimci, araştırmacı, katılımcı ve yenilikçi bireyler yetiştirmektir.

giris2

Bizi biz yapan değerlerimiz...

Değerlerimiz


 • Kurum içi ilişkilerde dürüstlük, şeffaflık ve tutarlılık ilkesi.

 • Eğitime yapılan yatırım kutsaldır’ ilkesi.

 • ‘Toplam Kalite Yönetimi’ felsefesi.

 • Sürekli gelişmekte olan teknolojiye yapıcı önerilerde bulunabilme inancı.

 • Girişimci, rekabetçi, lider insan gücü hedefi.

 • Öğrenci ve öğretmenlerimizin çağı yakalama hedefli tüm beklentilerinin karşılanması için gerekli altyapının temini.

Öğrenci Profilimiz


 • Araştırmacı

 • Öz denetim sahibi

 • Gelişime ve değişime açık

 • Özgüveni tam

 • Katılımcı ve paylaşımcı

 • Proje odaklı

 • Bilimsel ve evrensel bakış açısına sahip

 • Estetik değerlere sahip

 • Sosyal

 • Entelektüel birikimi yüksek

 • Yaşam boyu öğrenmeye açık

 • Empatiye yatkın

 • Girişimci ve gayretli

 • Uluslararası düzeyde yetkin

Öğretmen Profilimiz


 • Mesleki yeterliliğe sahip

 • Çözüm odaklı

 • Yenilikçi

 • Objektif

 • Disiplinli

 • Hoşgörülü ve duyarlı

 • Öngörü sahibi

 • Eğitimde faydacılığı esas alan

 • Dürüst  ve ilkeli

 • Öncülük eden