Blog

Maker Atölyesi İle Yenilikçi Öğrenme

Maker Atölye Çalışması
Maker Atölye Çalışması

MAKER ATÖLYESİ NEDİR?

Maker atölyesi, öğrencilerin hayal gücü ve yaratıcı düşüncelerinin yardımıyla, öğretmenin rehberliğinde, süreç sonunda özgün ürünler ortaya çıkarılması amacıyla kullanılan öğrenme ortamı olarak tanımlanabilir.

Öğrenme, bireyin davranışlarında yaşantı yoluyla meydana gelen kalıcı izli davranışlardır. Öğrenmeyi etkileyen faktörler ise; öğrenen, öğrenme malzemesi ve öğrenme yöntemidir.

Maker atölyesi, yaşantı zenginliği oluşturmak ve birçok zekâ boyutuna uygun etkinlik yapma fırsatı sunmaktadır. Bu sayede öğrenmeyi etkileyen tüm faktörleri pozitif yönde etkilemektedir.  Ayrıca maker atölyesinde, STEM öğretim modeline uygun yenilikçi öğrenmeler gerçekleşmektedir.

STEM NEDİR?

STEM, Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) disiplinlerinin bir araya gelmesiyle oluşan, öğrencilerin teorik bilgilerini farklı uygulamalar aracılığıyla deneyimlemelerini sağlayan bir öğretim modeli olarak tanımlanabilir. İşlevsel, güncel ve aynı zamanda transfer edilebilir bilgilerin öğretilmesini kolaylaştıran STEM uygulamaları, aynı zamanda eğitimde ekonomiklik ilkesine de fazlasıyla hizmet etmektedir.

STEM ATÖLYESİ NEDİR?

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinleri bir arada kullanılan STEM atölyelerinde eğitim gören öğrenciler, farklı düşünce becerilerini geliştirme imkânı bulmaktadır. Bununla birlikte problem çözebilen, yaratıcı, kendine güvenen, teknoloji okuryazarı ve sosyal becerileri yüksek bireyler olarak yetişmektedirler. Ülkelerdeki iktisadi kalkınmaları büyük ölçüde teknolojik yeniliklerin (inovasyonun) belirlemiş olduğu günümüzdeki şartlarda gelecekteki mühendisleri, bilim ve teknolojiye yönelik okuryazarlığı yaygın hale getirmek büyük önem arz etmektedir. (Miaoulis, 2009).

ROBOTİK NEDİR?

Robotik, robotların tasarımlarından üretimlerine, üretimlerinden kullanımlarına kadar tüm evreleriyle ilgilenen farklı disiplinleri bir arada bulunduran bir bilim dalıdır. Makine, elektronik, mekatronik, kontrol ve uçak mühendisliği dallarının ortak alanıdır.

Eğitimsel açıdan ise çeşitli disiplinlerle de entegrasyonu sağlanan “Robotik” denilen teknolojik yenilik, STEM eğitimi başta olmak üzere fen ve teknoloji eğitim sürecinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. (Cameron, 2005).

ROBOTİK ATÖLYESİ NEDİR?

İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde eğitim veren kurumlar robotik atölye nedir sorusuyla sıklıkla karşılaşmaktadır.

STEM atölye örneklerinden robotik atölyesi, kodlama atölyesi ya da robotik kodlama atölyesi olarak adlandırılan atölyelerde öğrenciler, robotik kodlama sınıfı malzemeleri ve tasarım beceri atölyesi malzemelerini tanıma, bu malzemelerle robot inşa etme becerileri kazanmalarının yanı sıra, elektronik ve blok tabanlı programlama ile ilgili yaşantılar geçirmektedir.

Robotik atölye malzemeleri temini oldukça kolaylaşan günümüzde, kurumların ivedilikle robotik kodlama atölyesi oluşturması gerekmektedir.

BURSA’DA KODLAMA EĞİTİMİ

Bursa’da maker robotik kodlama eğitimi veren birçok kurs bulunmaktadır. Okul dışı robot yapma kursları, zamanının büyük çoğunluğunu okuldan geçiren öğrenciler tarafından ekstra program olarak görülerek boş vakit doldurma etkinliği şeklinde algılanabilmekte, fakat okulların kendi bünyelerinde gerçekleştirdiği robotik kodlama ve STEM uygulamaları kalıcı izli davranışlar oluşturmada çok daha etkili olmakltadır. Ayrıca öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini ve öğrenme sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamaktadır. Robotik kodlama Bursa gibi gelişmiş sanayi kentlerinde, eğitimde zorunlu hale gelmiştir. Endüstri 4.0 bileşenlerine hızla ayak uydurmak için robotik kodlama, stem öğretim modeli ve maker atölyesi kavramlarının iyi benimsenip uygulamalarının arttırılması gerekmektedir.

NEDEN MAKER ATÖLYESİ?

Bir ülkenin gelişmesi ve istenilen seviyeye gelmesi açısından yenilikleri takip etmesi, öğretim programlarını yeniliklere uygun bir şekilde sürekli revize etmesinin önemli olduğu düşünülmektedir (Korkmaz, 2018). Ülkemizin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve rekabet gücünü artırmak için öğrencilerin fen ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemeleri önem arz etmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018).

Robotik kodlamayı da içinde barındıran maker atölyesi dünya genelinde eğitimde öncelik haline gelmiştir. Apple ve Microsoft gibi teknolojide dünya devi markalar 5-18 yaş aralığında olan çocuklar için Scratch, Maker, Code Studio gibi robotik kodlama eğitimi ile atölye çalışmaları tasarlamaktadır.

Maker atölyesi ile öğrencilerin tüketici bireyler olarak değil; üreten, robotik kodlama ve stem uygulamaları ile toplumun geleceğini inşa edebilen bireyler olarak yetiştirmesi, tüketim toplumu olmanın önüne geçebilmek adına atılmış en büyük adımlardan biridir kuşkusuz. Maker atölyeleri, bu bağlamda, gelecek neslin teknoloji üretmesine vesile olacaktır.