Mesafe İlkokul & Ortaokul

Ön Kayıt Başvurusu

Detaylı bilgi ve erken kayıt avantajlarından faydalanmak için formu doldurun, sizi arayalım.

Ön Kayıt Başvuru Formu

YABANCI DİL

Geleceğin dünyasında iletişimin rolünün daha fazla olacağını biliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize sözel ve yazılı ifade yeterliliğini geliştiren, geleneksel dil eğitiminin dışında  bir dil eğitimi sunuyoruz. Dilin bir edinim olduğuna inanıyoruz ,  dolayısıyla  ezberci eğitimden uzak , tematik ingilizce ( Durum ingilizcesi ) metoduyla yabancı dili öğrencilerin gündelik hayatına dahil ediyoruz. Öğrencilerimiz,  yabancı dili sadece ders içinde değil , ders dışında da hayatın her anında kullanmaya teşvik edilerek , hedef dili edinmesi sağlanır. Ayrıca öğrencilerimizin uluslararası sınavlara da katılarak , global olarakta dil yeterliliklerini belgelendirmeleri sağlanır. “Native Speaker” Ana dili İngilizce olan eğitmenler tarafından Speaking Club lara katılarak , telaffuz anlamında da gerekli yeterliliği kazanırlar.

ZİL ÇALMAYAN OKUL

Kurumumuzda uygulanan “zil çalmayan okul” modeliyle öğrencilerimizde sorumluluk bilinci oluşturarak  zamanın etkili  yönetimini sağlıyoruz. Bu sayede öğrencilerimize üzerine düşen görevi yerine getirmesi, kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi görevi aşılıyoruz.

KANTİNCİSİZ KANTİN

Psiko-sosyal bir varlık olan insanın hayatını sürdürebilmesi için bazı duygusal gereksinimlerinin doyurulması gerekmektedir. En temel duygusal gereksinimlerin başında da “Güven” gelmektedir. Bu nedenle “öğretme”nin öncesinde güven kavramını vurguladığımız kurumumuzda kantincisiz kantin uygulamasıyla öğrencilerimize dürüstlüğü, güvenilirliği, emanete riayeti öğretiyoruz.

PORTFOLYO

Öğrencinin, kurumumuza adım attığı ilk günden mezun olduğu güne kadar geçen süre içerisinde eğitim sürecini , bireysel performansını, sosyo – psikolojik gelişimini, bir veya birden fazla alandaki başarısını  yakından takip etmek ve çalışmalarını izleyebilmek için oluşturulan portfolyolarla  başarılarının takibi ve yansıtılması amaçlanır. Böylece akademik ve sosyal açıdan oluşacak olası problemlerin de önüne geçilir.

ETKİN MENTORLUK

Her öğrencimizin velisi olma rolünü üstlenerek  uyguladığımız mentorluk sistemiyle,  öğrencilerimizin okul içi akademik başarısından arkadaş iletişimlerine,  kişisel özelliklerine ve ihtiyaçlarına kadar bütün durumlarının takibini yaparak veli iletişimiyle olası sorunların önüne geçilmesini, öğrenci ve veliyle samimi bir bağ kurulmasını sağlıyoruz ve bütün bu işleyişi dijital platformumuzda velilerimizle paylaşarak okul ev iletişiminin güçlenmesini destekliyoruz.

SANAT

Sanatın devrim olduğu düşüncesiyle ilkokuldan itibaren öğrencilerimize temel sanat kavramlarını öğreterek , öğrencilerimizin ilgi alanlarına ve yetenek düzeylerine paralel olarak , her öğrencinin bir sanat dalıyla ilgilenmesini sağlıyor  böylece sanat yeterliliğinin olduğunu ortaya çıkararak bu alanda kendisini destekliyoruz. Görsel zekalarını destekleyecek tiyatro oyunlarıyla yeteneklerini ortaya çıkararak mezun olana dek bir tiyatro oyununda rol almalarını sağlıyoruz.

SPOR

Mesafe Koleji Ailesi olarak akademik başarının yanında fiziksel aktiviteyi de destekliyoruz. ‘’Spor bir yaşam biçimi olmalı.’’ sözünü benimseyip bu doğrultuda hareket ediyoruz.

Kurumumuzda aktivitelerin çeşitlendirilmesi ve etkin hale getirilebilmesi için inşaa edilen yüzme havuzu ve halı saha , basketbol ve voleybol sahaları, kapalı spor salonu ile öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine katkıda bulunulur ve motor kas gelişimleri harekete geçirilir. Birbirinden renkli oyunlarla etkili vakit geçirmeleri sağlanır ve deşarj olan öğrencinin psiko-motor ve bilişsel gelişimi desteklenir.

PROJE VE YARIŞMALAR

Sosyal açıdan gelişimi sağlamak , öğrenilenleri uygulayabilecekleri bir ortam oluşturmak ve takım bilinci kazandırmak amacıyla , her öğrenci en az bir proje içerisinde yer almalıdır. Bu sayede iletişim becerileri gelişen öğrencilerin sonuçtan elde ettiği mutlulukla öğrenci – okul iletişiminin güçlü temeli atılmaktadır. Bu bilincin farkında bir kurum olarak biz de Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımları desteklemekteyiz. Bu desteği öğrencilerimize yurt dışı deneyimi sunan  Erasmus + projeleriyle,   hayal güçlerini genişleterek farklı görev bilinci kazanmasına imkân tanıyan  Destination İmagination projesiyle, matematik dersini sevdiren ve eğlendirirken öğretmeyi hedefleyen  matematik olimpiyatlarıyla vb. projelerle gerçekleştirmekteyiz.

TASARIM VE BECERİ ATÖLYELERİ

Güçlü yarınlar için üretim ve paylaşımı destekleyerek oluşturduğumuz atölyelerimizde eğitimi geleneksel sınıf ortamının dışına taşıyarak eğlenceli ve renkli hale dönüştürerek ahşap, seramik ve cam boyama gibi becerilerle hayal güçlerinin şekillenmesine ve el kaslarının gelişmesine katkıda bulunmaktayız. Ayrıca satranç  ve lego alanlarında da mantıksal zekalarını ön plana çıkaracak çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Atölyelerde özgürce hareket edebilmekte, hayal dünyalarının sınırını zorlamaktadırlar.

YOUTUBE STÜDYOSU

Kurumumuzda oluşturulan youtube stüdyosu ile öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini hayata geçirdiğinde ortaya muhteşem içerikler çıkarabilirler. Burada ilham kaynağı bulabilir, farklı videolar çekebilir ya da diğer içerik üreticileri ile ortak çalışmalar yapabilirler. Bu sayede öğrencilerimizin, yaşadığımız internet çağına ayak uydurarak keyifli vakit geçirmeleri sağlanır.

SAĞLIKLI BESLENME

Her yaş döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin oldukça önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle sağlığın korunması ve yaşam kalitesinin yükselmesi için vücudun gereksinimi olan besin öğeleri yeterli miktarda alınmalıdır. Dolayısıyla yaşam kalitesini yükseltmek, sağlıklı beyinlerle eğitime tam destek verebilmek için gıda mühendisi kontrolünde hazırlanan tüm yiyeceklerimizin  tamamen doğal içerikli ve katkısız olmasına özen gösteriyoruz. Böylece dengesiz beslenme sonucunda oluşabilecek olumsuz etkileri minimum seviyeye indirmiş oluyoruz.

ETKİN REHBERLİK

Her öğrencinin biricik ve özel olduğunun farkında olarak kurumumuzda sosyal , psikolojik ,akademik desteğe ihtiyaç duyulan her açıdan ve her zaman onlara destek olacak , alanında uzman , sadece bir öğretmen olarak değil; aile sıcaklığıyla onlara yaklaşan rehber öğretmenlerimiz vardır. Rehber öğretmenlerimiz birebir her öğrencimizle özel olarak görüşerek , öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayarak, sorunların üstesinden gelebilme gücünü geliştirebilmelerine, çevreleriyle olumlu ilişkiler kurarak her yönden sağlıklı ve kendilerini geliştirmiş kişiler olmalarına rehberlik ederler. Böylece bireysel olarak takip ettikleri öğrencileri geleceğe hazırlarlar. Gerekli durumlarda aileyle irtibat halinde kalır ve onlarla paylaşılması gereken verileri paylaşırlar. Böylece kurum içi takım çalışmasını destekleyerek okul yönetimi, öğretmenler, velilerle iş birliği temelini oluştururlar.

KARAKTER VE YAŞAM ENTEGRASYONU

İnsan yaşamında çocukluk dönemi sağlıklı bir kişilik kazanımında ve çocuğun topluma uyum sağlamasında en kritik dönemdir. Ev-aile ortamında temelleri atılan insani-vicdani değerlerin okul ortamında inşa edildiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle eğitime entegre olmuş karakter eğitimi ve yaşayan değerler okulumuzda fazlasıyla desteklenmektedir.

İlkokul dönemi çocukların kişilik gelişiminde belirleyicilik ve şekillendirme görevi üstlendiği ve bu özellikleri kazanmaya en açık olduğu dönemdir. Bunun bilincinde olarak özbakım becerilerine sahip, kişiliği güçlü, sorumluluklarını bilen, sorgulayan, araştıran, sevgi dolu, saygılı, dürüst, yardımsever, sabırlı, merhametli, çevreci yani kendinin ve diğer kişilerin değerlerinin farkında olan, geleceğe umutla bakabilen mutlu çocuklar kazandırmak temel hedefimizdir.

SOSYAL KULÜPLER

Yeteneklerini keşfetmiş ve geliştirmiş bireyleri destekleyerek, 21. yüzyılın gelişimlerine de ayak uydurarak öğrencilerimizi ders stresinden uzaklaştırabilmek amacıyla oluşturduğumuz kulüplerimizde farklı yöntemleri öğretmenin yanında paylaşmayı, üretmeyi, iletişim kurmayı, araştırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz sosyal yaşama hazırlanırken onların öz güvenlerinin ve iletişim becerilerinin gelişimini de desteklemekteyiz. Bu nedenle birbirinden renkli kulüplerle  okulumuzda farklı rüzgarlar estirmeyi başarıyoruz.

Çeşitli kültürlerin yiyeceklerini tanıdığımız ve bizzat bu yiyecekleri kendimizin yapma fırsatı elde ettiğimiz Gastronomi kulübünden tutun yurdumuzun görülmeye değer alanlarını keşfederek yaptığımız doğa yürüyüşlerimizi temellendiren Trekking kulübüne, hayal gücümüzü destekleyerek ve daha da genişleterek bize farklı pencereler açtıran Destination imagination kulübüne, teknoloji okulu olmanının hakkını vererek ve teknolojiyi tüm boyutlarıyla değerlendirerek araştırmalarımızı destekleyen Biyoteknoloji kulübüne, dünya insanı olma yönünde bizi geliştirecek gelişen ve değişen dünya sorunlarına çözüm üretmede yol gösterecek Mun kulübüne kadar eğitimci olma yönümüzün dışında,  okul olarak sınırlarımızı her yönde ve alanda geliştiriyoruz.