KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda kurumumuz tarafından uygulanacak esaslar ve hukuka riayet konusunda izleyeceğimiz ilkeler ortaya konulmaktadır. Kurumumuz tarafından kişisel verilerin korunması her zaman ön planda tutulmuştur.

Konu ile ilgili olarak

– Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
– İnternet Sitesi Gizlilik Politikası
– Veri Sahibi Başvuru Formu
-Ziyaretçilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
-Covid-19 Kapsamında Ziyaretçi Kişisel Verilerinin Korunması Hakkında Aydınlatma
dökümanlarına ilgili belge üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Belgeler