Mesafe Anaokulu

MESAFE KOLEJİ ANAOKULU

Kampüsümüzdeki ana sınıfları, ilkokulun bir parçası olarak Milli Eğitim Bakanlığı yönergeleri doğrultusunda 45-72 aylık öğrencilere hizmet verir.

Ana sınıflarımızda okul öncesi dönemin kişilik gelişiminde en önemli yapı taşı olduğunun bilinci ile hareket edilip “Her çocuk özeldir.” felsefesinden yola çıkılarak yaşam becerileri yüksek, yaratıcı, sorumluluk bilinci gelişmiş, düşünen, araştıran, merak eden, ilkokul hazırbulunuşluğuna sahip, mutlu bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Mesafe Koleji Anaokulu

Okulumuzla ilgili detaylı bilgi almak ve avantajlı kayıt fırsatlarından yararlanmak için formu doldurun, sizi arayalım. 

Ön Kayıt Başvuru Formu

Eğitim Programı

Ana sınıflarımızda öğrencilerimizin bütünsel gelişimini destekleyen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Öncesi Eğitim Programı’nda belirlediği kazanımları ve öğrenme modelimizdeki alanlara yönelik becerileri içeren, bütüncül bir yaklaşımla sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil gelişimi ve öz bakım becerilerini birlikte ele alan, farklı etkinliklerle zenginleştirdiğimiz bir program uyguluyoruz. Bu program, tüm dünyada okul öncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış Waldorf, Montessori, Bank Street, Reggio Emilia, High Scope yaklaşımlarından yararlanılarak hazırlanmış, STEM+A yaklaşımlarını temel alan, erken çocukluk dönemindeki öğrencilerin öğrenme özelliklerine uygun şekilde yapılandırılmış, özgün bir programdır.

Öğrencilerimizi gelişimsel düzeylerine uygun eğitim süreçleri oluşturarak destekliyor ve bulundukları gelişim düzeyinden çıkabilecekleri en üst aşamaya taşımayı hedefleyen etkinlikler uyguluyoruz. Programımızın içeriğinde farklı düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme ve strateji geliştirmeye yönelik etkinlikler yer almaktadır. Yapılan etkinlikler, öğrenmenin farklı yolları ve bireysel farklılıklar göz önüne alınarak hazırlanır. Öğrencilerimiz soru sorarak, yaparak, eğlenerek, keşfederek öğrenirken bu süreçte etkin rol oynarlar.

Programımız, öğrencilerimizin yaş düzeylerine uygun, edinmesi gereken akademik bilgilerin yanı sıra, çevreye saygıyı önemseyen, bireysel ilgileri doğrultusunda deneyimler yaşayabilmesini sağlayan tema içeriklerine sahiptir. Kazanımlar, bu temaların tüm derslere ve etkinliklere taşınması ile sağlanır.

Yabancı Dil

Mesafe Kolejinde yabancı dil eğitim programı, yabancı öğretmenler ve Türk İngilizce öğretmenlerinden oluşan seçkin bir kadroyla CLIL yaklaşımı benimsenerek yürütülür.

5-6 yaş anasınıflarımızda İngilizce, ders değil iletişim aracıdır. İngilizce ve Türkçe konuşan öğretmenlerimiz, sistematik olarak çocuklarımızla iletişim hâlinde olurlar ve gün içinde yapılacak olan etkinlikleri birbirleriyle koordineli bir şekilde düzenlerler

Yaratıcılık, eğlence ve oyun okul öncesi İngilizce eğitiminin olmazsa olmazıdır. Dil eğitiminde uyguladığımız yöntemler yapılandırılmış oyunları yaratıcı ve eğlenceli öğrenme zamanı ile birleştirir. Programımız, öğrencilerimizin dili doğru bir şekilde kullanmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Okulumuza özgü etkinlikler, hikâye zamanları, şarkılar ve tekerlemeler ile öğrencilerimizin kelime dağarcıkları ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve özgüvenle İngilizce konuşmaları hedeflenir.

Anasınıflarımızda öğrencilerimize yabancı dilde özgün bir ortamda dinleme, okuma, yazma, konuşma ve görsel okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme deneyimleri sağlıyoruz. Öğrencileri kendileri için düşünmeye ve dil becerilerini geliştirmeye teşvik ediyoruz. Öğrencilerin yabancı dili, basit iletişimden akademik dile kadar dilin gelişimi ile birlikte kendini ifade etme, kendini ve başkalarını keşfetme aracı olarak görmelerini sağlıyoruz. Farklı ilgi alanlarına yönelik projeleri destekleyerek okuma sevgisini ve zevkini geliştiriyoruz.

Eğlenceli Bilim (GEMS)

Eğlenceli bilim deneyleri ile yaşayarak, deneyerek, keşfederek ve gözlem yaparak öğrenme, deney ve fen etkinlerimizin temelini oluşturmaktadır. GEMS Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve bilime ilgi duymaları sağlanır; böylece bilimsel düşünmenin ilk temelleri de atılmış olur. Çocuklar bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bilginin bağlantılarını erken yaşlarda, yaşayarak öğrenir. GEMS Programı; “gözetimli keşif” yöntemi ile çocukların ön planda olduğu, doğrudan katılım sağladığı, eleştirel düşündüğü, kendini özgürce ifade ettiği, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anladığı bir sınıf ortamı sağlamaktadır.

Masal Tadından Matematik (MATHAZONE)

multicolored abacusMatematiği eğlenceli bir oyuna dönüştüren, eşsiz bir öğrenim programı olan Mathazone ile matematik, çocuklarımız için korkulu bir rüya olmaktan çıkarak hayatı anlamlandırmaya yarayan bir araç hâline gelir. Mathazone programı içinde sayılar, şekiller, renkler, duygular, yönler, işlemler, grafik, kesirler, zaman, para – akıllı alışveriş simetri, problem çözme, matematik dili kavramlarının tamamı evrensel sıralama içerisinde, sarmal şekilde ve haftalık planlar eşliğinde verilir.

Yaratıcı Düşünme (SCAMPER)

Farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı veren Scamper tekniği kullanılarak çocuklarımızın yaratıcı düşünme becerileri geliştirilmektedir. Farklı düşünme, var olan düşünce modellerini kırarak yenilerinin oluşmasını sağladığı için çocuklar, bir süre sonra sürekli olarak çok boyutlu düşünmeye ve konu ne olursa olsun yaratıcı çözümler üretmeye başlayacaktır.

Ahşap Maker (STEM)

Çocuklarımızın üretim becerilerini geliştirebilmeleri ve hayal güçlerini ortaya koyabilmeleri için çocuk sağlığı ve güvenliği ön planda tutularak tasarlanmış ahşap şekillendirme modüllerinde torna, zımparalı testere ve matkap ile üretim yapılmakta; çocukların el, göz ve beyin koordinasyonu artırılmakta, ince motor gelişimi desteklenmektedir.

Robotik Kodlama

Çocukların neden sonuç ilişkisini kurmalarını kolaylaştıran, karşılaşmaları muhtemel sorunlarla başa çıkmalarını sağlayan, eleştirel düşünmeyi öğrenmesini sağlayan, mantıklı kararlar vermelerini kolaylaştıran robotik kodlama eğitimleri ile çocuklarımızı yazılımla, programlamayla ve tasarımla tanıştırıyoruz. Robotik kodlama eğitimlerimiz ile çocuklarımızı geleceğe hazırlarken onların bilimle birlikte kendi yeteneklerini de keşfetmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Yaratıcı Drama

Çocuklarımızın sosyal hayatla empati kurarak ilişki kurması, belli durumlardaki davranış yaklaşımlarını rol yapma tekniğiyle içselleştirmesi, toplum önünde özgüvenli konuşup kendini doğru ifade edebilmesi drama eğitimlerimizin temel dayanak noktalarıdır. Empati, hoşgörü ve grup uyumu kazanımlarımızı da destekleyen drama eğitimlerimizde duygu yönetimi aşama aşama güçlendirilir.

Ekoloji (Mesafe Bostanı)

Ekolojinin temel dayanağı olan bitkiler ve hayvanların çevre ile olan bütünlüğünü ve biz insanların da bu bütünün ayrılmaz bir parçası olduğumuzu çocuklarımıza anlatmak için okulumuzun bahçesinde tarım için ayrılmış “Mesafe Bostanı” adını verdiğimiz toprak alanlarda mevsimine uygun olarak yetişebilecek tohumları ekiyoruz. İlaç kullanmadan ellerimizle sulayıp, sevgimizle büyüterek, ilgilimizle yeşertiyoruz.

Sanat

person holding red and white penMüzik, Görsel Sanatlar, Drama ve Dans derslerimizde yapılan çalışmalarla öğrencilerimize sanatsal bakış açısı kazandırmayı amaçlıyoruz. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme, değişen küresel sistem içerisinde günden güne çok daha önemli bir beceri hâline gelmekte ve eğitim sistemlerinin de temel bir bileşeni olma yolunda ilerlemektedir. Mesafe Koleji Ana sınıflarında verilen sanat eğitimi ile öğrencilerimizin özgüven ve yaratıcılıklarını destekliyoruz.

Spor ve Temel Hareket Eğitimi

Jimnastik, yüzme, bisiklet sürme gibi alanlarla desteklediğimiz spor derslerimizle kas kuvveti, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik ve çeviklik gibi temel becerileri geliştirmeyi hedef alıyoruz. Çocuklar, spor sayesinde sosyal ortamlarda nasıl davranması gerektiğine ilişkin bazı sosyal becerileri gözlemleme fırsatı bulur; arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı göstermeyi, yenilgiyi ve başarıyı kabullenmeyi öğrenir.

Tasarım ve Beceri Atölyeleri

Tasarım ve Beceri Atölyelerimiz ile 21. yüzyılın taleplerini karşılayacak yeniçağın getirdiği sorunlar ile baş edebilecek nitelikte bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin öğrenmek ile yetinmeyip tasarlamanın ve üretmenin hazzına varmasını amaçlamaktayız. Lego maker atölyesi, Ahşap maker atölyesi, robotik kodlama atölyesi, akıl oyunları atölyesi, seramik atölyesi, yaşam becerileri atölyesi ile hayal güçlerinin şekillenmesine ve el kaslarının gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Çağımızın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması gibi becerileri öğrencilerimize kazandırıp özgürce hareket edebilecekleri ortamlar yaratıyoruz.

Geziler

group of people standing on green grass field during daytimeKalıcı öğrenme için çocukların deneyimleyerek, gözlemleyerek ve inceleyerek öğrenmesi çok önemli olduğundan çocuklarımızla birlikte temalar göz önünde bulundurularak okul dışı alan gezileri planlanmaktadır.

Portfolyo Sunumları

Çocukların özgüvenini geliştirmek, kendilerini ifade etmelerine destek olmak adına I. yarıyıl ve II. yarıyıl sonunda olmak üzere yılda iki kez portfolyo toplantıları yapılır. Portfolyo toplantılarına anne baba, öğretmen ve öğrencimiz katılmakta ve toplantıyı öğretmeninin rehberliğinde çocuklarımız yönetmektedir.

Mesafe Koleji Anaokulu PDR birimi “Koruyucu ve Gelişimsel Rehberliği” benimseyerek öz güveni yüksek, toplumsal değerleri özümsemiş, sosyo-duygusal alanda gelişmiş, ilköğretime hazır bireyler yetiştirmeyi hedefler. İlkemiz; tanısal verilere yer vermeden, sınıf içerisinde gözlem yaparak öğrencimizin gelişiminin hangi basamağında olduğunu belirleyebilmektir. Amacımız; öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını (fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel) eş değer oranda desteklemektir.

Erken Çocukluk Dönemi, çocukların algısının en açık olduğu ve öğrenmenin en yoğun olduğu dönemdir. Temel alışkanlıklar ve beceriler bu yaş dönemi içinde biçimlenir. Hayatın ilk yıllarında alınan kaliteli ve nitelikli eğitimin gelecek yaşlardaki başarı üzerinde çok önemli etkileri vardır. Anaokulunda çocuk; psiko-motor, psiko-sosyal, duygusal, bilişsel ve dilsel alanlarda uygun gelişimi kazanma, olumlu arkadaş ilişkileri edinebilme, öz bakım becerileri konusunda kendine yeter olma gibi deneyimler yaşar ve öğrenir.

Gelişim dönemleri içinde en yoğun ve hızlı öğrenmenin 0–6 yaş arasında “Erken Çocukluk” adını verdiğimiz dönemde gerçekleştiği bilimsel bir gerçektir. Öğrenme becerilerindeki bu en önemli dönemde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, anaokulu yaşantısı içinde çok önemli bir işleve sahiptir ve okul-aile-çocuk üçgeni içerisinde yer alır. Çocuğun birey olarak farklılıklarının anlaşılması ve rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için bu üçgenin sağlıklı bir şekilde kurulması çok önemlidir. Çocukların yaşadıkları çeşitli problemlerin erken fark edilmesi ve akademik hayata atılmadan müdahalede bulunulması çok önemlidir. Bunun için; Mesafe Koleji Anaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi kayıt sürecinden başlayarak öğrenciyi daha yakından tanımak ve olası problemlerini belirlemek için çeşitli uygulamalar ve görüşmeler yapar, oyunlar oynar. Öğrencilerin aile yaşantıları ve okuldaki tutumları (akademik ve davranış alanlarında) değerlendirir. Bunların sonuçlarını gizlilik ilkeleri doğrultusunda sınıf öğretmenleri ve veli ile belirli aralıklarla paylaşır.

Rehberlik biriminin amacı bu üçgen içinde, veliyle de iş birliği hâlinde olmak ve sorun yaşanmadan önce bazı davranışların belirlenip iyileştirme çalışmalarını yapmaktır.

Çocuklarımıza Yönelik Rehberlik Çalışmaları

 • Çocukların okula uyumuna yardım

 • Öğrencilerin gün içinde her alanda gözlemlenmesi

 • Bireysel farklılıkların takibi

 • Gelişimsel rehberlik hizmetleri

 • Sınıflarda toplu ve düzenli olarak gerçekleştirilen Rehberlik Sınıf Etkinlikleri  uygulaması

 • Dikkat, görsel algı, hafıza, sözel yetenek, yaratıcılık, kavram gelişimi çalışmaları

 • Grup oyunları, dramatizasyon ve iletişime yönelik sohbetlerle sosyal iletişime destek  çalışmaları

 • Okula hazırlık durumlarını takip amacıyla 6 yaş grubu öğrencilerine yönelik, ilköğretim rehberlik birimi ile koordineli olarak  yürütülen “Okul Olgunluk Çalışması”

 • Her yıl bir üst sınıfa geçen öğrencilere hazır bulunuşluluk için yapılan okul olgunluk çalışması

Velilerimize Yönelik Rehberlik Çalışmaları

 • Çocuk gelişimi ve çocuklarla ilgili çeşitli konularda velilere yönelik rehberlik hizmetleri

 • Dönemin başında, yıllık yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu

 • Veli bültenlerinin hazırlanması

 • Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri hakkında bilgi almak isteyen velilerimizin önceden randevu alarak Rehberlik Birimi’yle yaptığı bireysel görüşmeler ve ihtiyaç görüldüğünde Rehberlik Birimi’nin bireysel görüşme için aileyi okula davet etmesi

 • Senede 2 defa olmak üzere “ANA BABA OKULU” ebeveyn seminerleri

 • Etkin Ebeveyn Seminerleri

Güne Merhaba ve Sabah Sporu

Çocuklar 08.00-09.00 arasında servis araçları ile veya anne ve babaları ile okulumuza ulaşırlar. Okulumuzun danışma bölümünde Anaokulu nöbetçi öğretmenimiz tarafından karşılanarak sınıflarına alınırlar. Günümüz, öğrencilerimizi gözlemlediğimiz ve onların da rahatladıkları Serbest Zaman Etkinlikleri ile başlar. İlgi köşelerinde (evcilik, fen-doğa, müzik, sanat, kitap, kukla köşeleri) oyunlar oynar, resim yapar, oyun hamurlarına şekiller verirler. Çocuklarımız, saat 09.00’da tüm çocuklarımızın gelmesi ile birlikte şarkılar eşliğinde sabah egzersizlerini yaparak güne zinde başlarlar. Ardından çember zamanında hava durumu, takvim, mevsim, güncel olaylar ve duygu durum paylaşımlarıyla eğitim akışı başlar.

Sabah Kahvaltısı, Öğle Yemeği, İkindi Kahvaltısı

Çocuklarımız, saat 09.20’den itibaren el temizliğinden sonra kahvaltı yapmak için anaokulumuzun yemek salonuna geçerler. 12.00’den itibaren öğle yemeği, 15.00’ten itibaren ikindi kahvaltısı için anaokulumuzun yemek salonuna geçilir.

Çocuklarımız için beslenme uzmanı ve diyetisyen denetiminde özenle hazırlanmış, kalorileri dengelenmiş, sağlıklı ve lezzetli öğünler ile beslenirler. Kahvaltı ve yemek ortamları bizler için keyifli beslenmenin yanı sıra sosyal öğrenme yoluyla yeme içme alışkanlıklarımızı kazandığımız doğal öğrenme ortamlarımızdandır. Çocuklarımızla bireysel ilgilenirken ana hedefimiz yemek seçmeden dengeli beslenme alışkanlığı kazanması ve yemek yeme becerisini yaşam becerileri arasına katmasıdır.

Gün Sonu – Eve Dönüş

Programda yer alan birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklere katılarak keyifli bir gün geçiren çocuklarımız için 16.30’dan itibaren eve gidiş hazırlığı başlar ve okul servisi ile giden çocuklarımız, saat 17.00’da servislere geçiş yaparlar. Anne babaları ile evlerine dönen çocuklarımız da 17.00’de okuldan alınır. Çalışan velilerimiz için çocuklarımız, saat 18.30’a kadar nöbetçi öğretmen gözetiminde eğlenceli etkinliklere devam ederler.

 • Farklı kültür ortamlarından ve ailelerden gelen çocuklar, ortak bir yetişme ortamına okul öncesi eğitim kurumlarında ulaşır.

 • Çocuklar, anaokulunda öğretmen denetiminde eşyaları, oyuncakları ortaklaşa kullanmayı; sırasını, hakkını gözetmeyi; başkaları için bir şeyler yapabilmeyi öğrenir.

 • Çocuklar, okulda karşılaştığı diğer çocukların istekleri ile kendi istekleri çatıştığında kimseye zarar vermeden bunun üstesinden gelebilmeyi öğrenir. Yani kendi hakkını korurken başkalarının haklarını zedelememeyi öğrenir; “Ben” ve “başkaları” kavramlarının farkına varır.

 • Çocukların grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, sosyalleşmesi gibi olgular 3-6 yaş aralığında gelişmeye başladığı için çocuklar, bu dönemde yaşıtları ile bir arada olmalıdır.

 • Çocuklar, evde tek başına yapamadığı birçok aktiviteyi anaokulunda arkadaşlarıyla iletişim kurarak, onların düşüncelerinden haberdar olarak yapma fırsatı yakalar.

 • Çocukta zekâ gelişiminin %70’lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlandığı ve öğrenme becerisi bu yaşta geliştiği için farklı materyal ve oyuncaklar ile yoğun öğrenme ortamında bulunması önemlidir.

 • Dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma özelliğini bu yaşta öğrenir. Toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını tanımaya başlar.

 • Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için erken çocukluk eğitimi zorunlu ve gereklidir.