Geri

Ana sınıflarımızda okul öncesi dönemin kişilik gelişiminde en önemli yapı taşı olduğunun bilinci ile hareket edilip “Her çocuk özeldir.” felsefesinden yola çıkılarak yaşam becerileri yüksek, yaratıcı, sorumluluk bilinci gelişmiş, düşünen, araştıran, merak eden, ilkokul hazırbulunuşluğuna sahip, mutlu bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Kampüsümüzdeki ana sınıfları, ilkokulun bir parçası olarak Milli Eğitim Bakanlığı yönergeleri doğrultusunda 45-72 aylık öğrencilere hizmet verir.

Eğitim Öğretim

Eğitim Programı

Ana sınıflarımızda öğrencilerimizin bütünsel gelişimini destekleyen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Öncesi Eğitim Programı’nda belirlediği kazanımları ve öğrenme modelimizdeki alanlara yönelik becerileri içeren, bütüncül bir yaklaşımla sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil gelişimi ve öz bakım becerilerini birlikte ele alan, farklı etkinliklerle zenginleştirdiğimiz bir program uyguluyoruz.

Bu program, tüm dünyada okul öncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış Waldorf, Montessori, Bank Street, Reggio Emilia, High Scope yaklaşımlarından yararlanılarak hazırlanmış, STEM+A yaklaşımlarını temel alan, erken çocukluk dönemindeki öğrencilerin öğrenme özelliklerine uygun şekilde yapılandırılmış, özgün bir programdır. 

Öğrencilerimizi gelişimsel düzeylerine uygun eğitim süreçleri oluşturarak destekliyor ve bulundukları gelişim düzeyinden çıkabilecekleri en üst aşamaya taşımayı hedefleyen etkinlikler uyguluyoruz. Programımızın içeriğinde farklı düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme ve strateji geliştirmeye yönelik etkinlikler yer almaktadır. Yapılan etkinlikler, öğrenmenin farklı yolları ve bireysel farklılıklar göz önüne alınarak hazırlanır. Öğrencilerimiz soru sorarak, yaparak, eğlenerek, keşfederek öğrenirken bu süreçte etkin rol oynarlar.

Programımız, öğrencilerimizin yaş düzeylerine uygun, edinmesi gereken akademik bilgilerin yanı sıra, çevreye saygıyı önemseyen, bireysel ilgileri doğrultusunda deneyimler yaşayabilmesini sağlayan tema içeriklerine sahiptir. Kazanımlar, bu temaların tüm derslere ve etkinliklere taşınması ile sağlanır.

Yabancı Dil

Mesafe Kolejinde yabancı dil eğitim programı, yabancı öğretmenler ve Türk İngilizce öğretmenlerinden oluşan seçkin bir kadroyla CLIL yaklaşımı benimsenerek yürütülür.

5-6 yaş anasınıflarımızda İngilizce, ders değil iletişim aracıdır. İngilizce ve Türkçe konuşan öğretmenlerimiz, sistematik olarak çocuklarımızla iletişim hâlinde olurlar ve gün içinde yapılacak olan etkinlikleri birbirleriyle koordineli bir şekilde düzenlerler. 

Yaratıcılık, eğlence ve oyun okul öncesi İngilizce eğitiminin olmazsa olmazıdır. Dil eğitiminde uyguladığımız yöntemler yapılandırılmış oyunları yaratıcı ve eğlenceli öğrenme zamanı ile birleştirir. Programımız, öğrencilerimizin dili doğru bir şekilde kullanmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Okulumuza özgü etkinlikler, hikâye zamanları, şarkılar ve tekerlemeler ile öğrencilerimizin kelime dağarcıkları ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve özgüvenle İngilizce konuşmaları hedeflenir.

Anasınıflarımızda öğrencilerimize yabancı dilde özgün bir ortamda dinleme, okuma, yazma, konuşma ve görsel okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme deneyimleri sağlıyoruz. Öğrencileri kendileri için düşünmeye ve dil becerilerini geliştirmeye teşvik ediyoruz. Öğrencilerin yabancı dili, basit iletişimden akademik dile kadar dilin gelişimi ile birlikte kendini ifade etme, kendini ve başkalarını keşfetme aracı olarak görmelerini sağlıyoruz. Farklı ilgi alanlarına yönelik projeleri destekleyerek okuma sevgisini ve zevkini geliştiriyoruz.

Eğlenceli Bilim (GEMS)

Eğlenceli bilim deneyleri ile yaşayarak, deneyerek, keşfederek ve gözlem yaparak öğrenme, deney ve fen etkinlerimizin temelini oluşturmaktadır. GEMS Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve bilime ilgi duymaları sağlanır; böylece bilimsel düşünmenin ilk temelleri de atılmış olur. Çocuklar bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bilginin bağlantılarını erken yaşlarda, yaşayarak öğrenir. GEMS Programı; “gözetimli keşif” yöntemi ile çocukların ön planda olduğu, doğrudan katılım sağladığı, eleştirel düşündüğü, kendini özgürce ifade ettiği, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anladığı bir sınıf ortamı sağlamaktadır.

Yaratıcı Düşünme (SCAMPER)

Farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı veren Scamper tekniği kullanılarak çocuklarımızın yaratıcı düşünme becerileri geliştirilmektedir. Farklı düşünme, var olan düşünce modellerini kırarak yenilerinin oluşmasını sağladığı için çocuklar, bir süre sonra sürekli olarak çok boyutlu düşünmeye ve konu ne olursa olsun yaratıcı çözümler üretmeye başlayacaktır.

 

Ahşap Maker (STEM)

Çocuklarımızın üretim becerilerini geliştirebilmeleri ve hayal güçlerini ortaya koyabilmeleri için çocuk sağlığı ve güvenliği ön planda tutularak tasarlanmış ahşap şekillendirme modüllerinde torna, zımparalı testere ve matkap ile üretim yapılmakta; çocukların el, göz ve beyin koordinasyonu artırılmakta, ince motor gelişimi desteklenmektedir.

Robotik Kodlama

Çocukların neden sonuç ilişkisini kurmalarını kolaylaştıran, karşılaşmaları muhtemel sorunlarla başa çıkmalarını sağlayan, eleştirel düşünmeyi öğrenmesini sağlayan, mantıklı kararlar vermelerini kolaylaştıran robotik kodlama eğitimleri ile çocuklarımızı yazılımla, programlamayla ve tasarımla tanıştırıyoruz. Robotik kodlama eğitimlerimiz ile çocuklarımızı geleceğe hazırlarken onların bilimle birlikte kendi yeteneklerini de keşfetmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Yaratıcı Drama

Çocuklarımızın sosyal hayatla empati kurarak ilişki kurması, belli durumlardaki davranış yaklaşımlarını rol yapma tekniğiyle içselleştirmesi, toplum önünde özgüvenli konuşup kendini doğru ifade edebilmesi drama eğitimlerimizin temel dayanak noktalarıdır. Empati, hoşgörü ve grup uyumu kazanımlarımızı da destekleyen drama eğitimlerimizde duygu yönetimi aşama aşama güçlendirilir.

Ekoloji (Mesafe Bostanı)

Ekolojinin temel dayanağı olan bitkiler ve hayvanların çevre ile olan bütünlüğünü ve biz insanların da bu bütünün ayrılmaz bir parçası olduğumuzu çocuklarımıza anlatmak için okulumuzun bahçesinde tarım için ayrılmış “Mesafe Bostanı” adını verdiğimiz toprak alanlarda mevsimine uygun olarak yetişebilecek tohumları ekiyoruz. İlaç kullanmadan ellerimizle sulayıp, sevgimizle büyüterek, ilgilimizle yeşertiyoruz.

Sanat

Müzik, Görsel Sanatlar, Drama ve Dans derslerimizde yapılan çalışmalarla öğrencilerimize sanatsal bakış açısı kazandırmayı amaçlıyoruz. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme, değişen küresel sistem içerisinde günden güne çok daha önemli bir beceri hâline gelmekte ve eğitim sistemlerinin de temel bir bileşeni olma yolunda ilerlemektedir. Mesafe Koleji Ana sınıflarında verilen sanat eğitimi ile öğrencilerimizin özgüven ve yaratıcılıklarını destekliyoruz.

Spor ve Temel Hareket Eğitimi

Jimnastik, yüzme, bisiklet sürme gibi alanlarla desteklediğimiz spor derslerimizle kas kuvveti, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik ve çeviklik gibi temel becerileri geliştirmeyi hedef alıyoruz. Çocuklar, spor sayesinde sosyal ortamlarda nasıl davranması gerektiğine ilişkin bazı sosyal becerileri gözlemleme fırsatı bulur; arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı göstermeyi, yenilgiyi ve başarıyı kabullenmeyi öğrenir.

Tasarım ve Beceri Atölyeleri

Tasarım ve Beceri Atölyelerimiz ile 21. yüzyılın taleplerini karşılayacak yeniçağın getirdiği sorunlar ile baş edebilecek nitelikte bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin öğrenmek ile yetinmeyip tasarlamanın ve üretmenin hazzına varmasını amaçlamaktayız. Lego maker atölyesi, Ahşap maker atölyesi, robotik kodlama atölyesi, akıl oyunları atölyesi, seramik atölyesi, yaşam becerileri atölyesi ile hayal güçlerinin şekillenmesine ve el kaslarının gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Çağımızın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması gibi becerileri öğrencilerimize kazandırıp özgürce hareket edebilecekleri ortamlar yaratıyoruz.

Geziler

Kalıcı öğrenme için çocukların deneyimleyerek, gözlemleyerek ve inceleyerek öğrenmesi çok önemli olduğundan çocuklarımızla birlikte temalar göz önünde bulundurularak okul dışı alan gezileri planlanmaktadır.

Portfolyo Sunumları

Çocukların özgüvenini geliştirmek, kendilerini ifade etmelerine destek olmak adına I. yarıyıl ve II. yarıyıl sonunda olmak üzere yılda iki kez portfolyo toplantıları yapılır. Portfolyo toplantılarına anne baba, öğretmen ve öğrencimiz katılmakta ve toplantıyı öğretmeninin rehberliğinde çocuklarımız yönetmektedir.

2024 Etkinlikleri

2024 Tüm etkinliklerini görmek için hemen tıklayın.

Sosyal Blog