Geri
AnaSayfaİLKOKUL

MESAFE KOLEJİ İLKOKULU

İlkokul, okul yaşamına ilk adımın atıldığı, birçok alanda ilklerin yaşandığı bir dönemdir. İlkokula başlarken her öğrenci kendi deneyimlerini, alışkanlıklarını ve beğenilerini de beraberinde getirir. Bu dönemde akademik hayata ilk adımlarını atan öğrencilerimizin okula, öğrenmeye, arkadaşlarına ve derslere karşı olumlu tutum geliştirmesinin sağlanması, okul kültürüne alışmaları, iletişim becerilerini geliştirmeleri, sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri büyük önem taşımaktadır. Okulumuzda öğrencilerimizin kendilerini güvende hissetmeleri, sorumluluk üstlenmeleri, kendilerini ve çevrelerini tanımaları için uygun iklim hazırlayarak uygulamalı eğitim yaklaşımıyla kültürel, ahlaki, evrensel değerleri, akademik bilgileri ve temel yaşam becerilerini öğrenmelerine imkân tanımaktayız.

İlkokulumuzda ilerlemeci felsefeye dayanan yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve STEM+A benimsenmiştir. Okulumuzun eğitim sistemi, öğrencilerimizin yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, çağdaş eğitim sistemleri incelenerek programlandı. Her sınıf seviyesinde MEB müfredatı, okulumuzun uygulamaları ile zenginleştirilerek öğrencilerimizin keyifle öğrenebilecekleri bir ortamda düşünme becerileri, duygusal-sosyal gelişimleri ve derslere olan ilgileri artırılır. Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışıyla öğrencilerimizin takım çalışmasına yatkınlığı, iletişim ve ikna becerileri ile evrensel ve toplumsal yargılarının ve özgüvenlerinin gelişimi hedeflenir.

Biliyoruz ki çocuklar sevildiklerinden emin oldukları, kendilerini değerli gördükleri ve güvende hissettikleri ortamlarda daha rahat öğrenirler. Bu destekleyici ortamın en önemli bileşeni ise kadromuza kattığımız çocuk ve şefkat odaklı, tüm bireysel haklara saygılı, öz disiplini sevgiyle veren, akademik başarıyla duygusal zekâyı aynı ölçüde önemseyen, alanında uzman öğretmenlerimizdir.

“Mutlu Çocukların Okulu” sloganıyla çıktığımız bu öğrenme yolculuğunda en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı geleceğe doğru bir şekilde ve donanımlı olarak hazırlamak; ideal olgunluk düzeyine sahip, farklılıklara saygılı, üretici, paylaşımcı, tüm gayretini ortaya koyan, mutlu ve iyi insanlar yetiştirmek için buradayız.

NEDEN MESAFE KOLEJİ İLKOKULU?

MUTLU ÇOCUKLARIN OKULU

Sosyal bir birey olarak dikkate alınan, yaparak yaşayarak öğrenen, çabasının önemsendiğini fark eden öğrencilerimiz; güven ortamı içinde eğitime mutluluk kaynağı olarak bakmaktadır. “Mutlu çocuk öğrenir.” ilkesi temel alınarak oluşturulan eğitim sistemimizde mutlu çocuklar, mutlu bireyler yetiştiriyoruz.

STEM+A EĞİTİMLERİ (UYGULAMALI OKUL)

Eğitim sistemimiz, öğrencilerin öğrenme ortamına doğrudan dâhil edilebilmesi için “%80 pratik - %20 teorik” ilkesi temele alınarak oluşturulmuştur. Tüm derslerde bilginin öğrenciye aktarılması en aza indirgenerek pratik bilgiler yaşatılarak uygulanır. Ayrıca öğrenilen akademik bilgiler, STEM+A etkinlikleri çerçevesinde çeşitli atölyelerde aktif rol alınarak ve uygulanarak pekiştirilir. Sonucun değil sürecin önemsendiği eğitim sistemimizde öğrencilere merak aşılanarak, neyi değil nasıl öğrenecekleri gösterilir. Böylece her çocuğa keşfetme ve deneyimleme fırsatı sunulur.

TEKNOLOJİ OKULU

Öğrencilerimizin iyi birer teknoloji okuryazarı olarak teknolojinin zararlarından korunmaları, teknolojiyi olumlu anlamda kullanmaları için Fen ve Teknoloji Lisemizin olanaklarından yararlanarak öğrencilerimize teknolojiyi tanıtıyoruz. Bilişim ve tasarım teknolojileri ile ilgili temel bilgileri edinmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimize Robotik Kodlama Atölyesinde ilkokul 1. sınıftan itibaren verdiğimiz robotik kodlama dersleri ile de algoritmik düşünme becerisi kazandırıyoruz.

PROJE ODAKLI EĞİTİM

Öğrencilerimizin sosyal gelişiminin sağlanması, öğrendiklerini uygulayabilecekleri bir ortamın oluşması ve takım olma bilincini kazanmaları amacıyla her yıl en az bir proje içinde yer almalarını sağlıyoruz. Bu sayede iletişim becerileri gelişen öğrencilerin katıldıkları projeler sonucunda yaparak-yaşayarak öğrenmenin verdiği mutlulukla öğrenci-okul iletişiminin güçlü temeli atılmaktadır. Gerek ulusal gerek uluslararası projelere katılımın yanında okul içinde de proje geliştirme çalışmaları ile öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunuyoruz.

ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

Geleceğin dünyasında iletişimin rolünün daha fazla olacağını biliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize sözel ve yazılı ifade yeterliliğini geliştiren, geleneksel dil eğitiminin dışında bir dil eğitimi sunuyoruz. Öğrencilerimiz; matematik, fen bilimleri gibi bazı dersleri İngilizce olarak da öğreniyor ve bu sayede hedef dili, daha etkin kullanabiliyor. Dilin bir edinim olduğuna inanıyoruz; ezberci eğitimden uzak, tematik İngilizce (Durum İngilizcesi) metoduyla yabancı dili öğrencilerin gündelik hayatına dâhil ediyoruz. Öğrencilerimiz, yabancı dili sadece ders içinde değil, hayatın her alanında kullanmaya teşvik edilerek öğrencilerimizin hedef dili edinmesi sağlanıyor.

Story Room: Öğrencilerimize yabancı dilde, özgün bir ortamda dinleme, okuma, yazma, konuşma ve görsel okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme deneyimleri sağlıyoruz. Öğrencileri kendileri için düşünmeye ve dil becerilerini geliştirmeye teşvik ediyoruz.

Speak Up Corner: Doğal konuşmaya dayalı olarak İngilizce öğretmenlerimizin sorularıyla ilerleyen diyaloglar ile öğrencilerimizin anlama, dinleme ve konuşma alanında gelişimleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin rahat bir şekilde İngilizce iletişim kurmaları ve bilgilerini İngilizce düşünerek aktarabilmeleri bizim ana hedeflerimiz arasındadır.

Story Room: Öğrencilerimize yabancı dilde, özgün bir ortamda dinleme, okuma, yazma, konuşma ve görsel okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme deneyimleri sağlıyoruz. Öğrencileri kendileri için düşünmeye ve dil becerilerini geliştirmeye teşvik ediyoruz.

Speak Up Corner: Doğal konuşmaya dayalı olarak İngilizce öğretmenlerimizin sorularıyla ilerleyen diyaloglar ile öğrencilerimizin anlama, dinleme ve konuşma alanında gelişimleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin rahat bir şekilde İngilizce iletişim kurmaları ve bilgilerini İngilizce düşünerek aktarabilmeleri bizim ana hedeflerimiz arasındadır.

1. SINIFTA BİRİNCİ SINIF EĞİTİM

Okuryazar olmayı içselleştirmiş bir nesil yetiştirme iddiasıyla okulumuzdaki okuma yazma çalışmaları, sadece sınıf öğretmenimiz tarafından yapılandırılmakta ve zamana yayılarak gerçekleştirilmektedir. Velilerin ödevlendirildiği hatta okuma yazma öğretiminde öğretmenden daha fazla rol aldığı eski anlayıştan farklı olarak öğrencilerimizin tüm sesleri öğrenmesi ve okuma yazma çalışmalarının tamamlanması, tüm yıla yayılmaktadır. Böylece okuma yazma için baskılanmamış çocuklar, okuma yazmayı severek nitelikli okuryazar olmakta; ömür boyu kitapların dünyasında yaşamaktadır.

EĞLENCELİ BİLİM

Öğrencilerimiz, her hafta bir ders saati laboratuvarda ders kazanımına uygun eğlenceli bilim deneyleri yaparak derste öğrendiklerini pratikte de uygulayarak kalıcı öğrenmeyi gerçekleştiriyorlar. Alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından özenle seçilen deneyler, öğrencilerimizin doğrudan aktif katılımıyla nitelikli bir şekilde uygulanıyor.

ETKİN MENTORLUK

Mesafe Kolejinde her öğrencinin bir mentor öğretmeni bulunur. Mentor öğretmenlerimiz, öğrencilerinin okuldaki velisi olma rolünü üstlenerek öğrencilerimizin okul içi akademik başarısından arkadaş iletişimlerine, kişisel özelliklerine ve ihtiyaçlarına kadar bütün durumlarının takibini yapar. Mentorluk sisteminde veli iletişimiyle olası sorunların önüne geçilmesini, veli ve öğrenciyle samimi bir bağ kurulmasını sağlıyor ve bütün bu işleyişi dijital platformumuzda velilerimizle paylaşarak okul-aile iletişiminin güçlenmesini destekliyoruz.

TAÇ MODÜLÜ (TAM ÖĞRENME ÇALIŞMALARI)

Öğrencilerimizin ders içi performanslarını gözlemleyerek ve ünite-kazanım değerlendirme sonuçlarını raporlayarak bilişsel ve duyuşsal öğrenme düzeyi %70’in altında kalan öğrencileri tam öğrenme çalışmaları ile destekliyoruz. Böylece sonraki konuya geçmeden önce tüm öğrenciler, önceki konuyu belli bir düzeyde öğrenmiş oluyorlar. Ayrıca öğrenme düzeyi olması gerekenin çok üstünde olan öğrenciler de tam öğrenme kapsamında ek çalışmalarla desteklenmektedir. Tam öğrenme çalışmaları grupla veya bireysel olabildiği gibi hafta içi veya hafta sonu da planlanabilmektedir.

OKUMA SAATİ

Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek için her gün “Nitelikli Kitap Okuma Saati” ile güne başlıyoruz. Kitap okuma saatinde öğretmenlerimiz tarafından özenle hazırlanan listelerdeki kitapları veya öğrencilerimizin seçip öğretmenlerimize onaylattığı kitapları okuyoruz. Zaman zaman sesli kitap okuma veya masal anlatımı ile desteklenen okuma saatiyle öğrencilerimizin okuma, dinleme, yorumlama becerilerini zenginleştirmeyi hedefliyoruz.

KARAKTER VE YAŞAM ENTEGRASYONU

İnsan yaşamında çocukluk dönemi sağlıklı bir kişilik oluşumunda ve çocuğun topluma uyum sağlamasında en kritik dönemdir. Ev-aile ortamında temelleri atılan insani-vicdani değerlerin okul ortamında inşa edildiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle eğitime entegre olmuş karakter eğitimi ve yaşayan değerler okulumuzda etkin bir şekilde desteklenmektedir. İlkokul dönemi, kişiliğin temellerinin atıldığı dönem olması açısından gelişim dönemleri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Çocuğun; bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak sağlıklı ve dengeli birey olabilmesi, gelişim dönemlerini doğru ve başarılı bir şekilde aşmasına bağlıdır. Bunun bilincinde olarak öz bakım becerilerine sahip, sorumluluklarını bilen, sorgulayan, araştıran, sevgi dolu, saygılı, dürüst, yardımsever, sabırlı, merhametli, çevreye duyarlı, kendinin ve çevresinin değerini bilen, geleceğe umutla bakabilen, mutlu çocuklar yetiştirmek temel hedefimizdir.

MESAFE BOSTANINDA ORGANİK TARIM

Öğrencilerimizin üretimin en önemli basamağı olan tarımı tanımaları, tarımın içinde yer almaları için okulumuzun bahçesinde tarım için ayrılmış "Mesafe Bostanı" adını verdiğimiz toprak alanda, mevsimine uygun olarak yetişebilecek fideleri ve tohumları ekiyoruz. Mesafe bostanında ilaç ve suni gübre yerine kompost kullanarak öğrencilerimize organik tarımı aşılıyoruz. Öğrencilerimiz, kendi ektiklerini kendileri sulayıp çapalayarak gelişimi anbean takip ediyorlar.

BANT TİYATROSU İLE ZİHİNSEL GELİŞİM

Okulumuzda bant tiyatroları kullanılarak öğrencilerin dinleme becerileri ve dil gelişimi desteklenmektedir. Görsel unsurların çokluğunun insan zihnini sınırladığı bir dönemde, öğrencilerimizin hayal gücünü geliştirmek amacıyla haftada bir ders saati bant tiyatrolarına ayırıyoruz.

BİSİKLETLİ OKUL

Öğrencilerimizin dikkat ve konsantrasyonunu üst seviyede tutmak, daha enerjik ve dinç hissetmelerini sağlamak, sosyalleşmelerine ve yardımlaşmalarına katkıda bulunmak için bisiklet saati uygulaması gerçekleştiriyoruz.

ZİL ÇALMAYAN OKUL

Kurumumuzda uygulanan “zil çalmayan okul” modeliyle öğrencilerimizde sorumluluk bilinci oluşturarak öğrencilerimizin zamanı etkili yönetmelerine destek oluyoruz. Bu sayede öğrencilerimize üzerine düşen görevi yerine getirmesi, kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi kazanımını aşılıyoruz.

EV ÖDEVSİZ OKUL

Eğitim sistemimizde ödevler, her gün uzman öğretmenlerimiz gözetiminde okulumuzda yapılmaktadır. Bu sayede veli-öğrenci-öğretmen bağları kuvvetlenmekte, öğrencilerimizin bireysel ve sosyal gelişimlerine ayıracakları zamanı artırmak mümkün hâle gelmektedir. Veli-öğrenci-öğretmen ilişkisini zayıflatan geleneksel ev ödevlerini yapmak yerine öğrencimizin evde ailesi ile nitelikli zaman geçirmesini, okula severek ve isteyerek gelmesini istiyoruz.

PORTFOLYO İLE DEĞERLENDİRME

Öğrencilerimizin kurumumuza adım attığı ilk günden mezun olduğu güne kadar geçen süre içerisindeki eğitim sürecini, bireysel performansını, psiko-sosyal gelişimini, bir veya birden fazla alandaki başarısını yakından takip etmek ve çalışmalarını izleyebilmek için oluşturulan portfolyolarla gelişimin takibi ve yansıtılması amaçlanır. Böylece öğrencilerimize ilgi, beceri ve yeteneklerine uygun bir eğitim öğretim imkânı sunularak gerekli yönlendirmeler yapılır. Ayrıca akademik ve sosyal açıdan oluşacak olası problemlerin de önüne geçilmiş olur.

TASARIM VE BECERİ ATÖLYELERİ

Güçlü yarınlar için üretim ve paylaşımı destekleyerek oluşturduğumuz atölyelerimizde eğitimi geleneksel sınıf ortamının dışına taşıyarak eğlenceli ve renkli hâle dönüştürmekteyiz. Ahşap maker, görsel sanatlar, müzik atölyelerinde öğrencilerimizin hayal güçlerinin şekillenmesine ve ince motor becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmakta; satranç, akıl zeka oyunları, robotik kodlama, lego maker, 3D atölyelerinde mantıksal zekalarını ön plana çıkaracak çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Öğrencilerimiz; atölyelerde özgürce hareket edebilmekte, hayal dünyalarının sınırlarını zorlamaktadırlar.
Ahşap Maker Atölyesi: Atölyemizde bulunana wooder tasarım setleri ile öğrencilerimizin ince motor becerilerini geliştirici, el-göz ve beyin koordinasyonunu artırıcı çalışmalar yapılmakta; üretimin gücünü keşfederek hayallerini üretime dönüştürmeleri sağlanmaktadır. Wooder seti; ahşap şekillendirme seti, torna modülü, zımparalı testere modülü ve matkap modülünden oluşmaktadır.
Görsel Sanatlar Atölyesi: Öğrencilerimizin, hayatları boyunca sanat yapan üreticiler veya sanatı bilinçli izleyen tüketiciler olarak yetişmeleri hedeflenerek oluşturulan görsel sanatlar atölyemizde öğrencilerimiz farklı teknikler kullanarak özgünlüklerini ortaya koymakta, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirmektedirler.
Müzik Atölyesi: Okulumuzda her öğrencimizin en az bir müzik enstrümanı çalması hedeflenerek derslerimiz, müzik atölyesinde yapılmaktadır. Müzik eğitimi orff aletleri ritim duygusunu pekiştirerek başlamakta, piyano ile nota öğretimi yapılarak devam etmektedir. Müzik atölyemizde bulunan tüm müzik aletlerini öğrencilerimizin tanıması sağlanarak ilgisi ve yeterliği olan alete yönlendirilerek çalışmaları desteklenmektedir.
Akıl Oyunları Atölyesi: Akıl Oyunları Atölyemizde bulunan akıl yürütme becerisine yönelik oyunlar, öğrencilerimize öğretilmekte; öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme ve yorumlama becerileri geliştirilmektedir. Akıl Oyunları Atölyemizde bulunan oyunlar şunlardır: Satranç, mangala, corridor, reverse, look look, q-bitz, geopenta, penta go, hedef 5, abalone, dedektif, piramit, triangle game, üçtaş, dokuztaş, dümen, 9/24, tangram, surakarta…
Robotik Kodlama Atölyesi: ilkokul 1. sınıftan itibaren okulumuza özel hazırlanmış müfredatla verdiğimiz robotik kodlama dersleri ile öğrencilerimize algoritmik düşünme becerisi kazandırıyoruz. Robotik Kodlama dersinde tasarımı yapılan ürünler, atölyemiz bünyesinde bulunan 3D yazıcılardan yazdırılarak tasarımın üretime dönüşümünü öğrencilerimizin görmeleri sağlanmaktadır.
Lego Maker Atölyesi: Robotik Kodlama dersi bünyesinde kullandığımız Lego Maker Atölyesinde öğrencilerimizin hayal güçlerini ortaya çıkarmalarına, ince motor becerilerini geliştirmelerine destek veriyoruz.
3D Sınıfı: Okulumuz bünyesinde dizayn edilen 3D sınıfında fen bilimleri, sosyal bilgiler, matematik derslerinin birçok konusu, öğrencilerimizin hem görsel hem de işitsel duyularına hitap edilerek aktarılmakta, daha etkili öğrenme sağlanmaktadır.
Youtube Stüdyosu: Kurumumuzda oluşturulan youtube stüdyosu ile öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini hayata geçirdiğinde ortaya muhteşem içerikler çıkarabilirler. Burada ilham kaynağı bulabilir, farklı videolar çekebilir ya da diğer içerik üreticileri ile ortak çalışmalar yapabilirler. Bu sayede öğrencilerimizin, yaşadığımız internet çağına ayak uydurarak keyifli vakit geçirmeleri sağlanır.

SPOR, OYUN VE TEMEL HAREKET EĞİTİMİ

Mesafe Koleji ailesi olarak akademik başarının yanında fiziksel aktiviteyi de destekliyoruz. ‘’Spor bir yaşam biçimi olmalı.’’ sözünü benimseyip bu doğrultuda hareket ediyoruz. Kurumumuzda aktivitelerin çeşitlendirilmesi ve etkin hale getirilebilmesi için inşa edilen yüzme havuzu, halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, kapalı spor salonu, jimnastik salonu, cross action salonu ile öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine katkıda bulunulur ve motor kas gelişimleri harekete geçirilir. Birbirinden renkli bahçe oyunları ve geleneksel çocuk oyunlarıyla etkili vakit geçirmeleri sağlanır ve deşarj olan öğrencinin psiko-motor ve bilişsel gelişimi desteklenir. Saha sporları yanında ekstrem sporları da öğrenmeleri sağlanarak bocce petank, mölkky, floor curling, dart, trekking, oryantiring, okçuluk gibi branşların eğitimi de verilmektedir.

SOSYAL ETKİNLİKLER VE EĞİTSEL GEZİLER

Mesafe Kolejinde eğitim öğretim dönemi boyunca yapılacak sosyal etkinlikler, sene başında ders kazanımlarına uygun olarak planlanır. Uzman eğitim kadromuz tarafından hazırlanan sosyal etkinlikler sayesinde öğrencilerimizin becerileri gelişir, kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar oluşturularak özgüven gelişimine katkıda bulunulur, derse yönelik ilgileri artar, kalıcı öğrenme sağlanır. Ders müfredatlarına paralel hazırlanan etkinliklerin yanında belirli gün ve haftalar da sosyal etkinlikler kapsamında kutlanır. Mesafe Kolejinde geziler de sosyal etkinlikler kapsamında ders kazanımlarına uygun olarak planlanır. Öğrencilerimizle birlikte yerinde ve görerek eğitim yapmak için yakın çevredeki alanlara geziler düzenlenmekte, öğrencilerimizin sosyalleşmesine ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine zemin hazırlanmaktadır. Ayrıca belli kazanımlar çerçevesinde planlanarak il dışı ve yurt dışı geziler de yapılmaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Öğrencilerimizin çıkar ilişkisi gütmeden sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını önemsiyor, öğrencilerimize özendirmek için okul olarak bu projelerde aktif rol alıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri, sorumluluk duygusunu geliştirmenin yanında öğrencilerin toplumsal sorunlarda duyarlılık kazanmalarını ve dünyaya farklı pencerelerden bakmalarını sağlıyor.

KULÜP ÇALIŞMALARI

Mesafe Koleji olarak çocuklarımızın sınıfta, atölyede, bahçede kısaca okulun tüm alanlarında eğlenerek öğrenebileceklerinin farkındayız. Bu bilinçten hareketle çocuklarımızın gelişimlerini desteklemek için genişliği ve derinliği olan kapsamlı bir eğitsel ve sosyal kulüp programı hazırladık. Sanat, spor, kültür, bilişim, dil, edebiyat alanlarında çocuklarımızın bireysel ve takım olarak katılabilecekleri farklı kulüp çalışmalarımız bulunmaktadır.

Çocuklarımızın ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda dönemlik ya da yıllık tercih ettikleri kulüp çalışmaları alanında uzman öğretmenlerimiz liderliğinde alana özgü öğrenme mekanlarında yürütülmektedir. Ahşap Maker, Junior Maker, Sevimli Heykeltraşlar, Destination Imagination, Gastronomi, Yaratıcı Drama, Tasuhi, Akıl Oyunları, Satranç, Origami, Krigami, Model Uçak, Fairytale, Futbol, Tenis, Badminton, Geleneksel Oyunlar, Melodika, Orff, Yaşam Becerileri okulumuzda yürütülen kulüplerden bazılarıdır.
Yeteneklerini keşfetmiş ve geliştirmiş bireyleri destekleyerek, 21. yüzyılın gelişimlerine de ayak uydurarak öğrencilerimizi ders stresinden uzaklaştırabilmek amacıyla oluşturduğumuz kulüplerimizde farklı yöntemleri öğretmenin yanında paylaşmayı, üretmeyi, iletişim kurmayı, araştırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz sosyal yaşama hazırlanırken onların öz güvenlerinin ve iletişim becerilerinin gelişimini de desteklemekteyiz.

EĞİTİM ÖĞRETİM

2024 Etkinlikleri

2024 Tüm etkinliklerini görmek için hemen tıklayın.