Geri

Anasayfa

REHBERLİK HİZMETİ

Mesafe Koleji Anaokulu PDR birimi “Koruyucu ve Gelişimsel Rehberliği” benimseyerek öz güveni yüksek, toplumsal değerleri özümsemiş, sosyo-duygusal alanda gelişmiş, ilköğretime hazır bireyler yetiştirmeyi hedefler. İlkemiz; tanısal verilere yer vermeden, sınıf içerisinde gözlem yaparak öğrencimizin gelişiminin hangi basamağında olduğunu belirleyebilmektir. Amacımız; öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını (fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel) eş değer oranda desteklemektir.

Erken Çocukluk Dönemi, çocukların algısının en açık olduğu ve öğrenmenin en yoğun olduğu dönemdir. Temel alışkanlıklar ve beceriler bu yaş dönemi içinde biçimlenir. Hayatın ilk yıllarında alınan kaliteli ve nitelikli eğitimin gelecek yaşlardaki başarı üzerinde çok önemli etkileri vardır. Anaokulunda çocuk; psiko-motor, psiko-sosyal, duygusal, bilişsel ve dilsel alanlarda uygun gelişimi kazanma, olumlu arkadaş ilişkileri edinebilme, öz bakım becerileri konusunda kendine yeter olma gibi deneyimler yaşar ve öğrenir.

Gelişim dönemleri içinde en yoğun ve hızlı öğrenmenin 0–6 yaş arasında “Erken Çocukluk” adını verdiğimiz dönemde gerçekleştiği bilimsel bir gerçektir. Öğrenme becerilerindeki bu en önemli dönemde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, anaokulu yaşantısı içinde çok önemli bir işleve sahiptir ve okul-aile-çocuk üçgeni içerisinde yer alır. Çocuğun birey olarak farklılıklarının anlaşılması ve rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için bu üçgenin sağlıklı bir şekilde kurulması çok önemlidir. Çocukların yaşadıkları çeşitli problemlerin erken fark edilmesi ve akademik hayata atılmadan müdahalede bulunulması çok önemlidir. Bunun için; Mesafe Koleji Anaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi kayıt sürecinden başlayarak öğrenciyi daha yakından tanımak ve olası problemlerini belirlemek için çeşitli uygulamalar ve görüşmeler yapar, oyunlar oynar. Öğrencilerin aile yaşantıları ve okuldaki tutumları (akademik ve davranış alanlarında) değerlendirir. Bunların sonuçlarını gizlilik ilkeleri doğrultusunda sınıf öğretmenleri ve veli ile belirli aralıklarla paylaşır.

Rehberlik biriminin amacı bu üçgen içinde, veliyle de iş birliği hâlinde olmak ve sorun yaşanmadan önce bazı davranışların belirlenip iyileştirme çalışmalarını yapmaktır.

Çocuklarımıza Yönelik Rehberlik Çalışmaları 

 • Çocukların okula uyumuna yardım
 • Öğrencilerin gün içinde her alanda gözlemlenmesi
 • Bireysel farklılıkların takibi
 • Gelişimsel rehberlik hizmetleri
 • Sınıflarda toplu ve düzenli olarak gerçekleştirilen Sınıf Rehberlik Etkinlikleri  uygulaması
 • Dikkat, görsel algı, hafıza, sözel yetenek, yaratıcılık, kavram gelişimi çalışmaları
 • Grup oyunları, dramatizasyon ve iletişime yönelik sohbetlerle sosyal iletişime destek  çalışmaları
 • Okula hazırlık durumlarını takip amacıyla 6 yaş grubu öğrencilerine yönelik, ilköğretim rehberlik birimi ile koordineli olarak  yürütülen “Okul Olgunluk Çalışması”
 • Her yıl bir üst sınıfa geçen öğrencilere hazır bulunuşluluk için yapılan okul olgunluk çalışmas

Velilerimize Yönelik Rehberlik Çalışmaları

 • Çocuk gelişimi ve çocuklarla ilgili çeşitli konularda velilere yönelik rehberlik hizmetleri
 • Dönemin başında, yıllık yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu
 • Veli bültenlerinin hazırlanması
 • Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri hakkında bilgi almak isteyen velilerimizin önceden randevu alarak Rehberlik Birimi’yle yaptığı bireysel görüşmeler ve ihtiyaç görüldüğünde Rehberlik Birimi’nin bireysel görüşme için aileyi okula davet etmesi
 • Senede 2 defa olmak üzere “ANA BABA OKULU” ebeveyn seminerleri
 • Etkin Ebeveyn Seminerleri