Geri

TEKNOLOJİ İLE ARAMIZDA SIFIR MESAFE

AnaSayfaUcan Akademi

Mesafe Kolejinde Dijital Eğitim

Mesafe Kolejinde bilişim ve teknoloji, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak görülür. Yeni nesil eğitim anlayışında çağın becerilerinin gelişmesinde teknolojik araçların payı, yadsınamaz. Mesafe Koleji öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve yöneticileri birbirleriyle 7 gün 24 saat etkileşim içinde olabildikleri “Dijital Okul” sisteminin içerisindedirler. Bu sistemde öğrenciler ve veliler ihtiyaçları olan tüm bilgilere anında web ortamında ve mobil cihazlarını kullanarak ulaşırlar.

Mesafe Koleji, Dijital Okul Sisteminde öğrencilerin kendilerine özgü̈ eğitim içeriklerine ulaşıp öğretmenleri ile doğrudan iletişime geçebilecekleri, velilerin de aynı sistem içinde öğrencilerin gelişimini takip edip öğretmen ve idareciler ile iletişime geçebilecekleri bir platform oluşturmuştur. Bu platform içerisinde ölçme değerlendirme ve iletişim için STOYS, uzaktan eğitim için UCANAKADEMİ kullanılmaktadır. 

Mesafe Koleji Dijital Okul Sistemi İçeriği

 • Dijital Ders Anlatımları
 • Dijital Planlama
 • Dijital Ders Materyalleri
 • Dijital Ders Kitapları
 • Dijital Kütüphane
 • Dijital Soru Bankaları
 • Dijital Ölçme Değerlendirme
 • İnteraktif Çalışmalar
 • Kazanım Odaklı Uygulamalar

Neden Mesafe Koleji Dijital Okul Sistem

 • Keyifli öğrenme aracıdır.
 • Sınırsız bilgiye ulaşma olanağı sağlar.
 • Teknolojiyi verimli kullanmayı destekler.
 • Etkileşimli öğrenme ortamı oluşturur.
 • Bireysel öğrenmeye olanak tanır.
 • Yaratıcılığı geliştirir.
 • Öğrenme ortamı sınırlılıklarını ortadan kaldırır.
 • Konuları sınırsız tekrar etme olanağı verir.
 • Öğrenmeyi öğrenme sorumluluğu kazandırır.

STOYS

Mesafe Kolejinde öğrenci ve velilerin farklı şifreler kullanarak giriş yaptıkları Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi (STOYS) ile tüm öğrenci ve veliler internete bağlanabildikleri her ortamda okulumuza bir tık kadar uzaktadırlar. STOYS, ders notları ve başarılarının yanı sıra, öğrencinin hedeflenen kazanımlar üzerinden öğrenmeyi ne kadar gerçekleştirdiğini gösterir ve eksiklerin giderilmesi amacıyla öğrenmeyi destekler, kalıcı ve tam öğrenmeyi sağlar.

Mesafe Kolejinde tüm ölçme ve değerlendirme çalışmaları STOYS kanalıyla planlanır, takip edilir. Sınav sonrasında öğrenci ve velilerimize sınav sonuçları ile ilgili geri bildirim STOYS üzerinden verilir. Öğrenci ve veliler, ünite değerlendirme sınavları (ÜDS), kazanım denetleme sınavları (KDS) ve deneme sınavlarının sonuçlarına STOYS aracılığıyla ulaşılabilir. Sınav sonuç raporunda; öğrencimizin sınavda kaç puan aldığı, hangi dersten hangi sorulara doğru veya yanlış cevap verdiği, kazanımlar bazında başarı yüzdeleri, sınıfta, okulda ve Türkiye genelindeki sıralaması gibi konularda detaylı bilgi görülebilmektedir.

Mesafe Kolejinde “Haftalık Bülten” uygulaması ile her hafta yeni bir planlama oluşturularak kazanımlar değerlendirilir; öğrenci ve velilere STOYS kanalı ile duyurulur. Haftalık Bülten’de tüm derslerde gün gün işlenecek konular, izlenecek yol belirtilir; ödev saatinde öğrencinin sorumlu olduğu ödevler açıklanır; hafta sonunda veya evde üstlenmesi gereken “Ev Görevleri” anlatılır; öğrenci veya veliye özel notlar iletilerek bireysel gelişim için adımlar atılır.

Öğretmen, öğrenci, veli iletişimini en işlevsel ve kaliteli şekilde yürütmeyi ilke edinen okulumuzda iletişimin en önemli ayaklarından biri de STOYS’tur. Uygulama üzerinden çevrim içi olarak 7/24 tüm paydaşlar birbirleri ile iletişim sağlayabilmektedir.

UCAN AKADEMİ

Mesafe Kolejinde tüm uzaktan eğitim çalışmaları UCANAKADEMİ üzerinden yürütülür.

Öğrenci, okula gelemediği günün derslerini UCANAKADEMİ’den dijital ortamda dinleyip platformun öğretmenleri tarafından özel olarak hazırlanmış soruları çözer; anlayamadığı konu veya soru ile ilgili öğretmeni ile çevrimiçi paylaşımda bulunur; günlük tekrarlarını ve kendi adına tanımlanmış ödevleri yapabilir.

Öğretmenlerimiz, UCANAKADEMİ patformundan canlı dersler açarak bazen tüm sınıfa bazen bir gruba veya öğrenciye yönelik tam öğrenme çalışmaları gerçekleştirirler. Canlı dersler aracılığıyla yapılan tam öğrenme çalışmalarına sınıf ortamı oluşturulur; öğrenci, öğretmeni ile doğrudan iletişime geçebilir; öğretmen sınıfta olduğu gibi aktarmak istediği tüm içeriği öğrencilere aktarabilir.

Öğrencilerimiz, UCANAKADEMİ öğretmenleri tarafından tüm ders ve kazanımları için hazırlanan ders videolarını dinleyip soruları çözebildikleri gibi Mesafe Koleji öğretmenleri tarafından yüklenen video ders içeriklerini ve öğrenci veya sınıfa özel hazırlanan soruları da yanıtlayabilirler.

İngilizce eğitiminin okul dışı zamanlarda da etkileşimli ve eğlenceli devam etmesi için eğitim planlamalarına dâhil ettiğimiz “ABC Mouse, Raz-Kids, Level Up” uygulamalarına UCANAKADEMİ üzerinden bağlantı sağlanmakta, bireysel veya grupla İngilizce eğitim çalışmaları yapılabilmektedir. Bu uygulamalarda öğrenci, İngilizce öğretmeni tarafından tanımlanan çalışmaları yaparken çevrimiçi İngilizce oyunlar aracılığıyla da yabancı dilini pekiştirmektedir.

Robotik Kodlama eğitimi ile ilgili uygulama çalışmalarının çevrim içi olarak her ortamda devam ettirilip geliştirilmesi için eğitim sistemimize dahil ettiğimiz “Rokodemi, Educat Hub, Zbot” gibi uygulamalara da UCANAKADEMİ üzerinden bağlantı sağlanarak öğrencilerin becerileri geliştirilmektedir. Öğrenciler, bu uygulamaları kullanarak proje geliştirirken UCANAKADEMİ ile birbirleri ve öğretmenleri ile iletişim hâlinde kalarak etkileşimli çalışmalar yürütmektedirler.

Kitap okuma çalışmalarının okulda ve evde basılı kitaplar aracılığıyla yürütülmesini desteklemek, öğrencilerimizin her ortamda kitaba ulaşmalarını sağlamak için eğitim planlamamıza dâhil ettiğimiz “Okuvaryum” uygulamasına da UCANAKADEMİ üzerinden bağlantı sağlanmaktadır. Bir nevi dijital kütüphane sayılabilecek uygulama sayesinde öğrenciler, okudukları kitap ile ilgili etkileşimli soruları çözmekte, öğretmenleri ile çevrim içi değerlendirmeler yapabilmektedirler.

Öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca aldıkları tüm sertifikaları kaydedip çevrim içi ulaşmalarına olanak sağlamak için eğitim sistemimize dahil ettiğimiz “Certifix” uygulamasına da UCANAKADEMİ üzerinden bağlantı sağlanmaktadır. Böylelikle alınan eğitimlerin sertifikalarının ulaşılabilir olması sağlanmakta, geliştirilmesi için yönlendirmeler yapılmaktadır.