Geri
AnaSayfaFen ve Teknoloji Koleji. -2

MESAFE KOLEJİ TEKNOLOJİ LİSESİ

Lise; eğitim yolculuğunda temel basamakları teşkil eden ilkokul ve ortaokul duraklarının geçilmesi ile ulaşılan, öğrencinin karşısına birçok yön levhasını çıkaran, önemli bir kavşaktır. İlkokul ve ortaokulda kazanılan temel becerilerin kişiye özel bir şekle dönüşmesi ve istikamet kazanması, lise döneminin en önemli özelliğidir. Bu dönemde öğrencinin kişiliği ve akademik hedefleri olgunlaşacak; sonrasında da iyi bir üniversitede nitelikli eğitim ile geleceği şekillenecektir. Üniversiteye ve hayata doğru hazırlanabilmeleri için lise çağında öğrencilere değişen dünyanın gerektirdiği akademik ve sosyal becerileri kazandırarak sonuç değil süreç odaklı bir eğitim verilmeli; akademik becerilerle diğer gelişim alanlarını da dikkate alan bir sistem uygulanmalı; yaratıcılık, liderlik, çözüm odaklılık, iletişim ve iş birliği, teknoloji ve medya okuryazarlığı, eleştirel düşünme, etik sorumluluk gibi beceriler eğitim müfredatı içine yerleştirilmelidir.

Teknoloji lisemiz; geleceği bugünden yakalama vizyonuna sahip genç ve dinamik kadrosuyla Endüstri 4.0 devrimine ayak uydurabilecek öğrenciler yetiştirmeyi, onları alanında uluslararası mesleki yeterliliğe sahip bireyler olarak mezun etmeyi hedeflemektedir. “Endüstri 4.0”, yaşadığımız çağın teknoloji devrimi olarak nitelendirilmekle birlikte gelecek çağın da teknoloji açısından ne yöne evirileceğinin belirleyicisi olmuştur. Tüm bu değişimlere hızla uyum sağlanması gerektiği, kaçınılmaz bir gerçek ve ihtiyaçtır. Sektörel ihtiyaçları yakından gözlemleyen okulumuzun bölümleri, endüstri 4.0 devrimine uyum sağlayacak şekilde “makine ve tasarım teknolojileri”, “bilişim teknolojileri” ve “endüstriyel otomasyon teknolojileri” olarak seçilmiştir.

Okulumuzdaki bölümlerde eğitim gören her öğrencimiz, 4 yıl boyunca teknoloji ve yazılım ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilerek eğitim almakta; mezun olana kadar geçen süre içerisinde mutlaka alanına uygun bir proje üretmektedir. Öğrencilerimiz, okulumuzda verilen teknik ve akademik eğitimler sayesinde kendi alanına uygun herhangi bir mühendislik fakültesinde edineceği temel mühendislik eğitimini lise sıralarında alarak kurumumuzdan mezun olur; böylelikle üniversitede eğitime bir adım önden başlarlar.

Lisemizde akademik eğitim, yapılandırmacı eğitim modeline göre planlanır, uygulanır ve değerlendirilir. Dersler; okulda ve okul dışında öğrencinin yarar sağlayacağı bilgi, beceri ve değerleri kapsar. TYT-AYT çalışmaları, 9. sınıftan itibaren başlar; 11. sınıftan itibaren yoğunlaşır. Tamamı yapılandırılmış derslerimiz, TYT-AYT için gerekli beceri alanlarını geliştirme noktasında öğrencilerimize katkı sağlar. Öğrencilerimiz, okulumuzdan aldıkları akademik eğitim ve MTOK sisteminin üniversite yerleştirmelerinde sağladığı sıralama avantajı ile ülkemizin en prestijli üniversitelerinin teknoloji fakültelerinde eğitim görme olanağına kavuşurlar. Ayrıca dileyen öğrencilerimiz, farklı alan tercihlerinde bulunarak tıp, eczacılık, hukuk gibi birçok fakülteye de yerleşebilirler.

Öğrencilerimizi yurtiçi ve yurtdışında iyi bir akademik kariyer yapmak üzere hazırlayan, STEM+A eğitim sistemini benimsemiş okulumuz bünyesinde lego maker atölyesinden robotik kodlama atölyesine, 3D yazıcıların bulunduğu tasarım atölyesinden bilişim atölyesine 18 farklı atölye bulunuyor. Öğrencilerimiz, bu atölyelerde yurtdışı üniversitelerin önemli kabul şartlarından olan proje yapım çalışmalarını yürütüyor, dünya vatandaşı olma yolunda adımlar atıyorlar. 

“Teknoloji ile Aramızda Sıfır Mesafe” sloganıyla çıktığımız bu öğrenme yolculuğunda en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı geleceğe doğru bir şekilde ve donanımlı olarak hazırlamak; ideal olgunluk düzeyinde, farklılıklara saygılı, kendine güvenen, sorumluluk bilinci gelişmiş, ahlaklı, paylaşımcı, çözüm odaklı, üretici, alanında tecrübeye sahip, tüm gayretini ortaya koyan, mutlu ve iyi insanlar yetiştirmek için buradayız.

NEDEN MESAFE KOLEJİ TEKNOLOJİ LİSESİ

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİNDE SIRALAMA AVANTAJI

Okulumuzdan mezun olan tüm öğrenciler, üniversitelerin teknoloji fakültelerinde bulunan MTOK bölümlerini tercih ettiklerinde farklı bir sıralamaya tâbi tutulurlar. Böylelikle farklı bir liseden mezun olan öğrenciye göre çok daha avantajlı olarak üniversitelere yerleştirilirler.  

YÜKSEK AKADEMİK BAŞARI

Öğrencilerimizin kendine özgü öğrenme profilleri belirlenerek mentor öğretmenlerimiz ve rehberlik birimimiz tarafından çalışma planları hazırlanır. 9. sınıfta başlayan üniversite hazırlık çalışmaları, 11. sınıftan itibaren yoğunlaşır; sistematik akademik takiple birlikte üniversite sınavlarında öğrencilerimiz yüksek başarı sergilerler.

GİRİŞİMCİLİĞİN ANAHTARI: İŞ YERİ AÇMA BELGESİ

Teknoloji lisemizden mezun olan her öğrenci, üniversite okurken aynı zamanda mezun olduğu alanla ilgili bir iş kolunda çalışabilmesine olanak tanıyan iş yeri açma belgesine sahip olur. Bu belge, öğrencilerimizin girişimcilik ve işletme alanındaki potansiyellerini ortaya çıkarmalarına olanak sağlayacak önemli bir adımdır. Lise yolculuğunu tamamlamış ve yükseköğretimine devam eden veya üniversiteden mezun olup ilgili alanlarda iş dünyasında kendi yolunu çizmek isteyen öğrencilerimiz iş yeri açma belgesine sahip oldukları için tüm gerekli yasal izinleri kolaylıkla alırlar.

TEKNOLOJİ OKULU

Öğrencilerimizin iyi birer teknoloji okuryazarı olarak teknolojinin zararlarından korunmaları, teknolojiyi olumlu anlamda kullanmaları için okulumuzun laboratuvar olanaklarından yararlanarak öğrencilerimize teknolojiyi tanıtıyoruz. Bilişim ve tasarım teknolojileri ile ilgili temel bilgileri edindirdikten sonra Python, Java, C#, Pascal, Ruby, Fortran,Basic yazılım dillerini öğretiyor; dünya çapında yaygın olarak kullanılan Autocad, Solidworks, Catia gibi 3D tasarım programlarını profesyonel olarak kullanabilir hale gelmelerini ve son teknoloji ile ilgili araştırma geliştirme çalışmalarına katılmalarını sağlıyoruz.

PROJE ODAKLI EĞİTİM

Öğrencilerimizin sosyal gelişiminin sağlanması, öğrendiklerini uygulayabilecekleri bir ortamın oluşması ve takım olma bilincini kazanmaları amacıyla her yıl en az bir proje içinde yer almalarını sağlıyoruz. Bu sayede iletişim becerileri gelişen öğrencilerin katıldıkları projeler sonucunda yaparak-yaşayarak öğrenmenin verdiği mutlulukla öğrenci-okul iletişiminin güçlü temeli atılmaktadır. Gerek ulusal gerek uluslararası projelere katılımın yanında okul içinde de proje geliştirme çalışmaları ile öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunuyoruz.

NİTELİKLİ YABANCI DİL EĞİTİMİ

Geleceğin dünyasında iletişimin rolünün daha fazla olacağını biliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize sözel ve yazılı ifade yeterliliğini geliştiren, geleneksel dil eğitiminin dışında bir dil eğitimi sunuyoruz. Dilin bir edinim olduğuna inanıyoruz; ezberci eğitimden uzak, tematik İngilizce (Durum İngilizcesi) metoduyla yabancı dili öğrencilerin gündelik hayatına dâhil ediyoruz. Öğrencilerimiz,  yabancı dili sadece ders içinde değil, hayatın her alanında kullanmaya teşvik edilerek öğrencilerimizin hedef dili edinmesi sağlanıyor.

ETKİN MENTÖRLÜK

Mesafe Kolejinde her öğrencinin bir mentor öğretmeni bulunur. Mentor öğretmenlerimiz, öğrencilerinin okuldaki velisi olma rolünü üstlenerek öğrencilerimizin okul içi akademik başarısından arkadaş iletişimlerine,  kişisel özelliklerine ve ihtiyaçlarına kadar bütün durumlarının takibini yapar. Mentörlük sisteminde veli iletişimiyle olası sorunların önüne geçilmesini, veli ve öğrenciyle samimi bir bağ kurulmasını sağlıyor ve bütün bu işleyişi dijital platformumuzda velilerimizle paylaşarak okul-aile iletişiminin güçlenmesini destekliyoruz.

TAM ÖĞRENME ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin ders içi performanslarını gözlemleyerek ve ünite-kazanım değerlendirme sonuçlarını raporlayarak bilişsel ve duyusal öğrenme düzeyi %70’in altında kalan öğrencileri tam öğrenme çalışmaları ile destekliyoruz. Böylece sonraki konuya geçmeden önce tüm öğrenciler, önceki konuyu belli bir düzeyde öğrenmiş oluyorlar. Ayrıca öğrenme düzeyi olması gerekenin çok üstünde olan öğrenciler de tam öğrenme kapsamında ek çalışmalarla desteklenmektedir. Tam öğrenme çalışmaları grupla veya bireysel olabildiği gibi hafta içi veya hafta sonu da planlanabilmektedir.

ŞEFFAF EĞİTİM MODELİ

Okulumuzda  duvarsız  eğitim  anlayışıyla “şeffaf eğitim modeli” benimsenmiştir. Bu yüzden sınıflarımızın tamamında  –öğrencilerimizin oturduğu noktaya göre- sağ ve sol duvarlar camdan oluşmaktadır. Gün ışığından daha fazla yararlanabilmek için sınıflarımızın mimarisi galeri boşluğunu görecek şekilde planlanmıştır.

ZİL ÇALMAYAN OKUL

Kurumumuzda uygulanan “zil çalmayan okul” modeliyle öğrencilerimizde sorumluluk bilinci oluşturarak öğrencilerimizin zamanı etkili yönetmelerine destek oluyoruz. Bu sayede öğrencilerimize üzerine düşen görevi yerine getirmesi, kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi kazanımını aşılıyoruz.

TASARIM VE BECERİ ATÖLYELERİ

Güçlü yarınlar için üretim ve paylaşımı destekleyerek oluşturduğumuz atölyelerimizde eğitimi geleneksel sınıf ortamının dışına taşıyarak uygulama yaptırarak kalıcı öğrenme sağlamaktayız.
Teknolojiyle yaratıcılığı buluşturan CNC (bilgisayarlı sayısal kontrol), temel mekatronik, PLC (programlanabilir mantık kontrolleri), bilişim ve proje atölyelerimiz sayesinde öğrencilerimize yenilikçi öğrenme deneylerini yaşatıyoruz. Öğrencilerimiz; CNC torna-freze atölyesinde endüstriyel üretimdeki önemi giderek artan CNC (Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) teknolojisinin temellerini öğrenmekte, bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli imalat (CAM) yazılımlarını kullanarak gerçek dünya projeleri üretmektedirler. Mekanik, elektrik ve bilgisayar mühendisliğinin kesişim noktasında yer alan bir disiplin olan mekatronik atölyesinde öğrencilerimiz, mekanik sistemlerin elektronik ve bilgisayar kontrolleri ile entegrasyonunu öğrenmektedirler. Bu atölyede robotik sistemlerin temel prensiplerini kavrar, sensörlerin ve hareket kontrolünün önemini keşfederler. Endüstriyel otomasyonun merkezinde yer alan PLC sistemlerini öğrenmek için tasarlanmış olan atölyemizde öğrencilerimiz, PLC programlama ve endüstriyel otomasyon alanlarında uzmanlaşırlar. Atölyelerde gördükleri tüm kazanımları birleştiren öğrencilerimiz, proje atölyesinde kendi ilgi alanlarına göre projeler geliştirmekte, bu projeleri planlamakta ve uygulamaktadırlar. Aynı zamanda ekip çalışması, liderlik becerileri ve problem çözme yeteneklerini geliştirmektedirler. Gerçek dünya problemlerine yaratıcı çözümler üretmelerine olanak tanıyan bu atölyeler, öğrencilerimizin geleceğin liderleri olmaları için gerekli olan becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktadır.

SPOR VE TEMEL HAREKET EĞİTİMİ

Mesafe Koleji ailesi olarak akademik başarının yanında fiziksel aktiviteyi de destekliyoruz. ‘’Spor bir yaşam biçimi olmalı.’’ sözünü benimseyip bu doğrultuda hareket ediyoruz. Kurumumuzda aktivitelerin çeşitlendirilmesi ve etkin hale getirilebilmesi için inşa edilen yüzme havuzu, halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, kapalı spor salonu, jimnastik salonu, cross action salonu ile öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine katkıda bulunulur ve motor kas gelişimleri harekete geçirilir. Saha sporları yanında ekstrem sporları da öğrenmeleri sağlanarak bocce petank, mölkky, floor curling, dart, trekking, oryantiring, okçuluk gibi branşların eğitimi de verilmektedir.

SOSYAL ETKİNLİKLER VE EĞİTSEL GEZİLER

Mesafe Kolejinde eğitim öğretim dönemi boyunca yapılacak sosyal etkinlikler, sene başında ders kazanımlarına uygun olarak planlanır. Uzman eğitim kadromuz tarafından hazırlanan sosyal etkinlikler sayesinde öğrencilerimizin becerileri gelişir, kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar oluşturularak özgüven gelişimine katkıda bulunulur, derse yönelik ilgileri artar, kalıcı öğrenme sağlanır. Ders müfredatlarına paralel hazırlanan etkinliklerin yanında belirli gün ve haftalar da sosyal etkinlikler kapsamında kutlanır. Mesafe Kolejinde geziler de sosyal etkinlikler kapsamında ders kazanımlarına uygun olarak planlanır. Öğrencilerimizle birlikte yerinde ve görerek eğitim yapmak için yakın çevredeki alanlara geziler düzenlenmekte, öğrencilerimizin sosyalleşmesine ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine zemin hazırlanmaktadır. Ayrıca belli kazanımlar çerçevesinde planlanarak il dışı ve yurt dışı geziler de yapılmaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Öğrencilerimizin çıkar ilişkisi gütmeden sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını önemsiyor, öğrencilerimize özendirmek için okul olarak bu projelerde aktif rol alıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri, sorumluluk duygusunu geliştirmenin yanında öğrencilerin toplumsal sorunlarda duyarlılık kazanmalarını ve dünyaya farklı pencerelerden bakmalarını sağlıyor.

KULÜP ÇALIŞMALARI

Mesafe Koleji olarak öğrencilerimizin sınıfta, atölyede, bahçede kısaca okulun tüm alanlarında eğlenerek öğrenebileceklerinin farkındayız. Bu bilinçten hareketle çocuklarımızın gelişimlerini desteklemek için genişliği ve derinliği olan kapsamlı bir eğitsel ve sosyal kulüp programı hazırladık. Sanat, spor, kültür, bilişim, dil, edebiyat alanlarında öğrencilerimizin bireysel ve takım olarak katılabilecekleri farklı kulüp çalışmalarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimizin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda dönemlik ya da yıllık tercih ettikleri kulüp çalışmaları alanında uzman öğretmenlerimiz liderliğinde alana özgü öğrenme mekânlarında yürütülmektedir. Yaratıcı Yazarlık, Drama, Satranç, Akıl ve Zekâ Oyunları, Speaking Clup, Deutsche Karaoke, Çince, Cambridge Cat-Pet, Destination Imagination, Seramik, Ahşap Maker, Tenis, Badminton, Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Yüzme, Piyano, Gastronomi, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Tiyatro, E-spor, Grafik Tasarım, Karikatürk, Kısa Film, El sanatları, MUN, Fotoğrafçılık, Görsel Sanatlar ve Teknoloji okulumuzda yürütülen kulüplerden bazılarıdır. Yeteneklerini keşfetmiş ve geliştirmiş bireyleri destekleyerek, 21. yüzyılın gelişimlerine de ayak uydurarak öğrencilerimizi ders stresinden uzaklaştırabilmek amacıyla oluşturduğumuz kulüplerimizde farklı yöntemleri öğretmenin yanında paylaşmayı, üretmeyi, iletişim kurmayı, araştırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz sosyal yaşama hazırlanırken onların öz güvenlerinin ve iletişim becerilerinin gelişimini de desteklemekteyiz.

TEKNOLOJİ LİSEMİZİN MEZUNİYET AVANTAJLARI

M.T.O.K (Üniversite Yerleştirmelerinde Sıralama Avantajı)

M.T.O.K, üniversitelerin teknoloji fakültelerinin mühendislik bölümlerine ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilere yerleştirmede öncelik tanındığını gösteren bir kısaltmadır. Okulumuzdan mezun olan her öğrenci, M.T.O.K avantajlarından yararlanarak üniversite yerleştirmelerinde öncelik hakkı kazanır. Okulumuzdaki mevcut bölümlerden mezun olan öğrencilerimiz; Marmara Üni., Gazi Üni., KATÜ, Sakarya Üni., Pamukkale Üni., Celal Bayar Üni., Selçuk Üni., Kocaeli Üni., Sıtkı Koçman Üni., Mehmet Akif Ersoy Üni., Kocatepe Üni., Fırat Üni. gibi birçok üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği gibi birçok mühendislik bölümüne farklı liselerden mezun olan öğrencilere göre daha avantajlı kayıt yaptırabilirler.

İŞ YERİ AÇMA BELGESİ (Girişimciliğin Anahtarı)

Teknoloji lisemizden mezun olan her öğrencimiz, “Mezuniyet Diploması” ile birlikte “İş Yeri Açma Belgesi”ne de sahip olduğu için kazandığı üniversitede eğitim yaşamına devam ederken alanı ile ilgili bir işte çalışabilmekte veya kendi işyerini açabilmektedir. Böylelikle öğrencilerimiz, hem eğitimlerine üniversitede devam edip hem de hayata erken atılıp kendilerini geliştirme, iş ile ilgili girişimde bulunma fırsatı elde ederler.

SOSYAL KULÜPLER

Kulüpler, öğrencilerin çeşitli ilgi alanlarında bir araya gelerek birlikte öğrenmelerini, keşfetmelerini ve deneyimlemelerini sağlayan; öğrencilere yaratıcı, enerjik ve keyifli bir ortam sunan; aynı zamanda kendilerini geliştirmelerine ve okul yaşamlarına renk katmalarına olanak tanıyan özel topluluklardır.

Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra kişisel gelişimlerini de önemsiyor ve bu doğrultuda sanat, spor, dil, bilim, teknoloji gibi birçok alanda çeşitli sosyal kulüpler açıyoruz. Bu kulüpler sayesinde öğrencilerimiz ilgi ve yeteneklerini keşfediyor, var olan yeteneklerini geliştiriyor, yeni beceriler kazanıyor, arkadaşlıklarını pekiştiriyor ve eğlenceli deneyimler yaşıyorlar.

Sanatsal Kulüpler

Sanatsal kulüplerin amacı, öğrencilere sanatın çeşitli alanlarında kendilerini ifade etme fırsatı sunmak, yaratıcılıklarını geliştirmek ve sanatla ilgili beceriler kazandırmaktır. Bu kulüpler, öğrencilere sanatın gücünü keşfetme, estetik anlayışlarını geliştirme ve sanatın toplumsal ve kültürel etkilerini anlama fırsatı sağlar.

Sanatsal kulüplerde genellikle sergiler, gösteriler ve atölye çalışmaları düzenlenmektedir. Bu etkinlikler sayesinde öğrencilerimiz; sanatçılar ve sanatseverlerle buluşur, çeşitli atölyeleri ziyaret eder ve yarışmalara katılırlar.

Resim Kulübü: Öğrencilere sanat dünyasının büyülü atmosferinde keşif yapma ve kendilerini ifade etme fırsatı sunarak farklı resim tekniklerini öğretmek ve uygulama yapmalarına olanak sağlamak hedeflenmiştir. Öğrenciler; yağlı boya, sulu boya, guaj boya ve karakalem gibi farklı tekniklerle resim yapma fırsatı bularak kendi tarzlarını keşfeder ve geliştirirler.

Müzik Kulübü: Öğrencilere müzikle ilgili beceriler kazandırmak, deneyimler yaşatmak, çeşitli enstrümanları kullanmayı öğrenmek isteyen öğrencilere yönelik atölye çalışmaları yapmak hedeflenmiştir. Kulüp üyeleri piyano, gitar, keman, flüt gibi enstrümanlarda temel teknikleri öğrenir, bireysel veya grupla performans sergileme becerilerini geliştirirler.

Tiyatro Kulübü: Sahne sanatlarına ilgi duyan öğrencileri bir araya getirerek birlikte çalışma, keşif yapma ve performans sergileme fırsatları sunmak hedeflenmiştir. Kulübe katılan öğrenciler; oyunculuk becerilerini geliştirmek, sahne varlığını güçlendirmek, karakter analizi yapmak ve sahne performansını zenginleştirmek için çeşitli egzersizler ve drama teknikleri içeren bir eğitim alırlar. Ayrıca diksiyon ve beden dili gibi önemli iletişim araçlarını da öğrenirler.

Kısa Film Kulübü: Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve ifade yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayan dinamik bir platformdur. Kısa filmler aracılığıyla öğrencilerin hikâye anlatma becerilerini geliştirmek, görsel anlatımı keşfettirmek ve sinema sanatına dair bir anlayış geliştirmek hedeflenir. Öğrenciler; senaryo yazımından kurguya, yönetimden kamera kullanımına kadar kısa film yapım sürecinin her aşamasını öğrenip deneyimleyerek her yönüyle kısa film yapımına dair bilgi ve beceri kazanırlar.

Fotoğrafçılık Kulübü: Temel fotoğrafçılık tekniklerini öğreterek fotoğraf sanatının inceliklerini keşfettirmek ve görsel anlatımı öğretmek hedeflenir. Kulüp üyeleri; fotoğrafçılık ekipmanlarını kullanarak çekim becerilerini geliştirir, fotoğraf düzenleme yazılımlarını öğrenerek çektikleri fotoğraflara farklı yorumlar katarlar.

Görsel Sanatlar ve Teknoloji Kulübü: Öğrencilere sanat ve teknolojinin kesişiminde yeni keşifler yapma ve yaratıcı projeler geliştirme fırsatı sunar. Görsel sanatlar ile dijital teknolojileri birleştirerek öğrencilerin yaratıcılığını ve dijital becerilerini geliştirmek hedeflenir. Kulüpte dijital sanat, grafik tasarım, animasyon, video düzenleme gibi alanlarda haftalık atölye çalışmaları düzenlenir. Öğrenciler; profesyonel yazılımlar kullanarak dijital sanat tekniklerini öğrenir ve uygular. Ayrıca fotoğrafçılık, video çekimi ve montajı gibi temel görsel medya becerilerini de geliştirirler.

Grafik Tasarım Kulübü: Öğrencilere görsel iletişim sanatlarında deneyim kazanma ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı sunar. Grafik tasarımın temellerini öğretmek, dijital yetenekleri geliştirmek ve sanatın gücünü kullanarak mesajları etkili bir şekilde iletmek hedeflenir. Kulüp üyeleri, haftalık olarak proje tabanlı öğrenme etkinlikleri düzenler. Bu etkinliklerde öğrenciler; Adobe Illustrator, Photoshop gibi grafik tasarım yazılımlarını kullanarak temel tasarım prensiplerini öğrenir ve uygulamalı çalışmalar yaparlar.

Yabancı Dil Kulüpleri

Yabancı dil kulüplerinin amacı, öğrencilerin yabancı dillerde iletişim becerilerini geliştirmek ve kültürel farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Öğrencilere hedef dili daha etkili bir şekilde öğrenme ve pratik yapma fırsatı sunulur. Kulüp aktiviteleri genellikle öğrencilerin yabancı dillerde konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye odaklanmıştır. Ayrıca kültürel etkinlikler ve dil değişim programları aracılığıyla öğrenciler dilin yanı sıra o dilin kültürünü de öğrenirler.

Speaking Club: İngilizce konuşma pratikleri geliştirerek dilin gündelik yaşamda akıcı bir şekilde kullanımı hedeflenir. Bu kulüpte öğrenciler, dilin günlük yaşamda etkili bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla konuşma pratiği, dil bilgisi ve telaffuz, sunum becerileri gibi aktivite ve oyun çalışmaları yaparlar.

MUN (Model United Nations) Kulübü: Birleşmiş Milletler’in çalışma şeklini ve uluslararası ilişkilerin dinamiklerini öğreterek deneyim kazandırmak hedeflenir. MUN kulübü üyeleri, gerçek Birleşmiş Milletler toplantılarını taklit eden model konferanslara hazırlanırlar. Bu hazırlık süreci, belirli bir ülkenin pozisyonunu araştırmayı, diplomatik stratejiler geliştirmeyi ve uluslararası ilişkilerde ülkeyi etkili bir şekilde temsil etmeyi içerir. Öğrenciler; diplomatik ilişkiler ve küresel sorunlar konularında analiz ve çözüm üretme becerileri geliştirirler.

Spor Kulüpleri

Spor kulüplerinin amacı, öğrencilerin bedensel ve zihinsel sağlıklarını desteklemek, sosyal bağlarını güçlendirmek, sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemelerini sağlamak, disiplin, liderlik, takım çalışması ve zaman yönetimi gibi önemli yaşam becerilerini geliştirmektir. Alanında uzman antrenörlerimiz, öğrencilere sporun yanı sıra karakter gelişimi ve sorumluluk bilinci konularında da rehberlik ederler.

Futbol, basketbol, voleybol, ​​tenis, masa tenisi, badminton, yüzme, ​​atletizm gibi farklı spor branşlarında faaliyet gösteren kulüplerimizde öğrenciler, ilgili oldukları branşta turnuvalara katılmakta; okul içinde turnuva ve ligler düzenleyerek kulübün etki alanını genişletmektedirler. 

PROJE VE YARIŞMALAR

ERASMUS PROJELERİ

Öğrencilerimizin yabancı dil seviyelerini geliştirmek, farklı ülkelerin kültürlerini tanımalarına olanak sağlamak, yeni insanlarla tanışıp iletişim kurmalarını desteklemek gibi amaçlarla öğretmen kadromuzla Erasmus projeleri yazıyoruz. Ulusal Ajans tarafından onaylanan projelerde karşılıklı ziyaretler düzenlediğimiz AB ülkelerinin öğrenci ve öğretmenleri ile iletişim sonucu öğrencilerimize yeni bakış açıları kazandırıyor, vizyonel, öz güven sahibi bireyler yetiştiriyoruz.

TEKNOFEST PROJELERİ

Her fırsatta teknoloji ve inovasyonun önemini vurgulayarak ve teknoloji okulu olmanın avantajlarını kullanarak katıldığımız TEKNOFEST projeleriyle öğrencilerimizin STEM+A alanlarına ilgisinin artmasını sağlıyoruz. Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik gibi alanlarda gelişimi teşvik edip destekliyor ve öğrencilerimizin türlü değişkenleri bir araya getirerek hayata geçirdiği ürünleri insanlık yararına sunmalarının haklı gururunu yaşıyoruz.

TÜBİTAK PROJELERİ

Bilim ve teknoloji yolculuğunda ilerleyen öğrencilerimizin bilimsel proje hazırlama ve sunma deneyimi elde etmelerini, özgüvenlerinin artmasını, sorunlar karşısında çözüm üretme potansiyellerini geliştirmesini hedefleyerek TÜBİTAK projeleri üretiyoruz. Öğretmen ve öğrenci etkileşimiyle oluşturduğumuz proje gruplarımızla her yıl proje yazma, laboratuvarlarda gözlem yapma, ekip olarak çalışma fırsatı elde ediyoruz.

E-TWİNNİNG PROJELERİ

Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullar ile İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmak amacıyla e-Twinning projeleri yazıyor; ortaklarımızın projelerine katılım sağlıyoruz. Öğretmenlerimiz koordinatörlüğünde öğrenci gruplarımızla yazdığımız ve her yıl farklı deneyim ve projelerle katıldığımız, her basamağında öğrencinin merkezde olduğu iş birlikleri oluşturuyoruz. Böylece öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmelerini, dünya çapında gelişmeleri görmelerini ve uygulamalar hakkında fikir sahibi olmalarını destekliyor ve vizyonlarını genişletiyoruz.

MESAFİKİR YARIŞMASI

Yenilikçi iş fikirlerini sektörün önde gelen iş insanları ile buluşturduğumuz MESAFİKİR yarışması ile topluluk karşısında kendini iyi ifade edebilen, donanımlı, üreten, düşünen, düşündüğünü rahatlıkla sergileyebilen öğrencilere derece ödülleri ve burs destekleri sunuyoruz. Geleneksel hâle getirdiğimiz, tamamen okulumuza özgü olan, MESAFİKİR adını verdiğimiz fikir yarışmasıyla sadece öğrencilerimize değil çevre okul öğrencilerine de fırsat eşitliği sağlıyoruz. Grupların bir danışman öğretmen ve 3 öğrenciden oluştuğu, parlak fikirlerin sahnede uçuştuğu, rekabetin zirve yaptığı, sektörün tanınan isimlerince değerlendirmenin yapıldığı fikir yarışmasıyla bir iş fikri olan her öğrenciyi fikrini hayata geçirebilecek vizyona ve olanaklara kavuşması için destekliyoruz.

TEKNOLOJİ SERGİLERİ

Bilişim teknolojileri, makine ve tasarım teknolojileri ve endüstriyel otomasyon teknolojileri (mekatronik) bölümlerinin bulunduğu okulumuzda öğrencilerimizin derslerde edindikleri bilgileri kullanarak ürettikleri projeleri sunmaları için teknoloji sergisi düzenliyoruz. Öğrencilerimiz, ürün hazırlama süreçlerinde teknik derslerinde edindiği bilgilerin yanı sıra matematik, fizik, kimya gibi akademik derslerdeki bilgilerini de kullanma fırsatı elde ediyorlar. Ayrıca bireysel ya da takım olarak hazırladıkları ürünlerini tanıtarak sunum becerilerini de geliştiriyorlar. Ürünlerinin ne işe yaradığını, hangi amaçla üretildiğini, hangi sorunlara çözüm getirdiğini akran ve arkadaşlarına anlatarak sosyal becerilerini de geliştirme fırsatı buluyorlar.

BİLİM ŞENLİKLERİ

Fizik, kimya, biyoloji derslerinin kazanımlarına dönük deneyleri sergilediğimiz Bilim Şenlikleri ile öğrencilerimizde kalıcı öğrenmeyi sağlıyoruz. Fen bilimleri alan öğretmenlerimizin düzenlediği bilim şenlikleri ile haftada bir saat laboratuvarda gerçekleştirdiğimiz derslerimizi sene sonunda tüm öğrencilerimizin sunum yapacağı bilim şenliği ile pekiştiriyoruz. Bilim ve teknoloji odaklı bir okul olarak düzenlediğimiz şenliklerde öğrencilerimizin yeni bilimsel gelişmelere uygun olarak hazırladıkları birbirinden renkli deney gösterileri ile hem uygulamalı öğreniyoruz hem de görsel hafızamızı güçlendirip öğrenmeyi kolaylaştırıyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

31
Mar
MesaFikir
Mesafe Koleji
TÜM ETKİNLİKLERİ GÖR

2024 Etkinlikleri

2024 Tüm etkinliklerini görmek için hemen tıklayın.