Geri

Neden Mesafe Koleji Teknoloji Lisesi

AnaSayfaNeden Mesafe Koleji Teknoloji Lisesi

TEKNOLOJİ OKULU

Öğrencilerimizin iyi birer teknoloji okuryazarı olarak teknolojinin zararlarından korunmaları, teknolojiyi olumlu anlamda kullanmaları için okulumuzun laboratuvar olanaklarından yararlanarak öğrencilerimize teknolojiyi tanıtıyoruz. Bilişim ve tasarım teknolojileri ile ilgili temel bilgileri edindirdikten sonra Python, Java, C#, Pascal, Ruby, Fortran,Basic yazılım dillerini öğretiyor; dünya çapında yaygın olarak kullanılan Autocad, Solidworks, Catia gibi 3D tasarım programlarını profesyonel olarak kullanabilir hale gelmelerini ve son teknoloji ile ilgili araştırma geliştirme çalışmalarına katılmalarını sağlıyoruz.

PROJE ODAKLI EĞİTİM

Öğrencilerimizin sosyal gelişiminin sağlanması, öğrendiklerini uygulayabilecekleri bir ortamın oluşması ve takım olma bilincini kazanmaları amacıyla her yıl en az bir proje içinde yer almalarını sağlıyoruz. Bu sayede iletişim becerileri gelişen öğrencilerin katıldıkları projeler sonucunda yaparak-yaşayarak öğrenmenin verdiği mutlulukla öğrenci-okul iletişiminin güçlü temeli atılmaktadır. Gerek ulusal gerek uluslararası projelere katılımın yanında okul içinde de proje geliştirme çalışmaları ile öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunuyoruz.

NİTELİKLİ YABANCI DİL EĞİTİMİ

Geleceğin dünyasında iletişimin rolünün daha fazla olacağını biliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize sözel ve yazılı ifade yeterliliğini geliştiren, geleneksel dil eğitiminin dışında bir dil eğitimi sunuyoruz. Dilin bir edinim olduğuna inanıyoruz; ezberci eğitimden uzak, tematik İngilizce (Durum İngilizcesi) metoduyla yabancı dili öğrencilerin gündelik hayatına dâhil ediyoruz. Öğrencilerimiz,  yabancı dili sadece ders içinde değil, hayatın her alanında kullanmaya teşvik edilerek öğrencilerimizin hedef dili edinmesi sağlanıyor.

ETKİN MENTÖRLÜK

Mesafe Kolejinde her öğrencinin bir mentor öğretmeni bulunur. Mentor öğretmenlerimiz, öğrencilerinin okuldaki velisi olma rolünü üstlenerek öğrencilerimizin okul içi akademik başarısından arkadaş iletişimlerine, kişisel özelliklerine ve ihtiyaçlarına kadar bütün durumlarının takibini yapar. Mentörlük sisteminde veli iletişimiyle olası sorunların önüne geçilmesini, veli ve öğrenciyle samimi bir bağ kurulmasını sağlıyor ve bütün bu işleyişi dijital platformumuzda velilerimizle paylaşarak okul-aile iletişiminin güçlenmesini destekliyoruz.

TAM ÖĞRENME ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin ders içi performanslarını gözlemleyerek ve ünite-kazanım değerlendirme sonuçlarını raporlayarak bilişsel ve duyusal öğrenme düzeyi %70’in altında kalan öğrencileri tam öğrenme çalışmaları ile destekliyoruz. Böylece sonraki konuya geçmeden önce tüm öğrenciler, önceki konuyu belli bir düzeyde öğrenmiş oluyorlar. Ayrıca öğrenme düzeyi olması gerekenin çok üstünde olan öğrenciler de tam öğrenme kapsamında ek çalışmalarla desteklenmektedir. Tam öğrenme çalışmaları grupla veya bireysel olabildiği gibi hafta içi veya hafta sonu da planlanabilmektedir.

ŞEFFAF EĞİTİM MODELİ

Okulumuzda  duvarsız  eğitim  anlayışıyla “şeffaf eğitim modeli” benimsenmiştir. Bu yüzden sınıflarımızın tamamında  –öğrencilerimizin oturduğu noktaya göre- sağ ve sol duvarlar camdan oluşmaktadır. Gün ışığından daha fazla yararlanabilmek için sınıflarımızın mimarisi galeri boşluğunu görecek şekilde planlanmıştır.

ZİL ÇALMAYAN OKUL

Kurumumuzda uygulanan “zil çalmayan okul” modeliyle öğrencilerimizde sorumluluk bilinci oluşturarak öğrencilerimizin zamanı etkili yönetmelerine destek oluyoruz. Bu sayede öğrencilerimize üzerine düşen görevi yerine getirmesi, kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi kazanımını aşılıyoruz.

TASARIM VE BECERİ ATÖLYELERİ

Güçlü yarınlar için üretim ve paylaşımı destekleyerek oluşturduğumuz atölyelerimizde eğitimi geleneksel sınıf ortamının dışına taşıyarak uygulama yaptırarak kalıcı öğrenme sağlamaktayız.
Teknolojiyle yaratıcılığı buluşturan CNC (bilgisayarlı sayısal kontrol), temel mekatronik, PLC (programlanabilir mantık kontrolleri), bilişim ve proje atölyelerimiz sayesinde öğrencilerimize yenilikçi öğrenme deneylerini yaşatıyoruz.

Öğrencilerimiz; CNC torna-freze atölyesinde endüstriyel üretimdeki önemi giderek artan CNC (Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) teknolojisinin temellerini öğrenmekte, bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli imalat (CAM) yazılımlarını kullanarak gerçek dünya projeleri üretmektedirler. Mekanik, elektrik ve bilgisayar mühendisliğinin kesişim noktasında yer alan bir disiplin olan mekatronik atölyesinde öğrencilerimiz, mekanik sistemlerin elektronik ve bilgisayar kontrolleri ile entegrasyonunu öğrenmektedirler. Bu atölyede robotik sistemlerin temel prensiplerini kavrar, sensörlerin ve hareket kontrolünün önemini keşfederler. Endüstriyel otomasyonun merkezinde yer alan PLC sistemlerini öğrenmek için tasarlanmış olan atölyemizde öğrencilerimiz, PLC programlama ve endüstriyel otomasyon alanlarında uzmanlaşırlar. Atölyelerde gördükleri tüm kazanımları birleştiren öğrencilerimiz, proje atölyesinde kendi ilgi alanlarına göre projeler geliştirmekte, bu projeleri planlamakta ve uygulamaktadırlar. Aynı zamanda ekip çalışması, liderlik becerileri ve problem çözme yeteneklerini geliştirmektedirler. Gerçek dünya problemlerine yaratıcı çözümler üretmelerine olanak tanıyan bu atölyeler, öğrencilerimizin geleceğin liderleri olmaları için gerekli olan becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktadır.

SPOR VE TEMEL HAREKET EĞİTİMİ

Mesafe Koleji ailesi olarak akademik başarının yanında fiziksel aktiviteyi de destekliyoruz. ‘’Spor bir yaşam biçimi olmalı.’’ sözünü benimseyip bu doğrultuda hareket ediyoruz. Kurumumuzda aktivitelerin çeşitlendirilmesi ve etkin hale getirilebilmesi için inşa edilen yüzme havuzu, halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, kapalı spor salonu, jimnastik salonu, cross action salonu ile öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine katkıda bulunulur ve motor kas gelişimleri harekete geçirilir. Saha sporları yanında ekstrem sporları da öğrenmeleri sağlanarak bocce petank, mölkky, floor curling, dart, trekking, oryantiring, okçuluk gibi branşların eğitimi de verilmektedir.

SOSYAL ETKİNLİKLER VE EĞİTSEL GEZİLER

Mesafe Kolejinde eğitim öğretim dönemi boyunca yapılacak sosyal etkinlikler, sene başında ders kazanımlarına uygun olarak planlanır. Uzman eğitim kadromuz tarafından hazırlanan sosyal etkinlikler sayesinde öğrencilerimizin becerileri gelişir, kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar oluşturularak özgüven gelişimine katkıda bulunulur, derse yönelik ilgileri artar, kalıcı öğrenme sağlanır. Ders müfredatlarına paralel hazırlanan etkinliklerin yanında belirli gün ve haftalar da sosyal etkinlikler kapsamında kutlanır. Mesafe Kolejinde geziler de sosyal etkinlikler kapsamında ders kazanımlarına uygun olarak planlanır. Öğrencilerimizle birlikte yerinde ve görerek eğitim yapmak için yakın çevredeki alanlara geziler düzenlenmekte, öğrencilerimizin sosyalleşmesine ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine zemin hazırlanmaktadır. Ayrıca belli kazanımlar çerçevesinde planlanarak il dışı ve yurt dışı geziler de yapılmaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Öğrencilerimizin çıkar ilişkisi gütmeden sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını önemsiyor, öğrencilerimize özendirmek için okul olarak bu projelerde aktif rol alıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri, sorumluluk duygusunu geliştirmenin yanında öğrencilerin toplumsal sorunlarda duyarlılık kazanmalarını ve dünyaya farklı pencerelerden bakmalarını sağlıyor.

KULÜP ÇALIŞMALARI

Mesafe Koleji olarak öğrencilerimizin sınıfta, atölyede, bahçede kısaca okulun tüm alanlarında eğlenerek öğrenebileceklerinin farkındayız. Bu bilinçten hareketle çocuklarımızın gelişimlerini desteklemek için genişliği ve derinliği olan kapsamlı bir eğitsel ve sosyal kulüp programı hazırladık. 

Sanat, spor, kültür, bilişim, dil, edebiyat alanlarında öğrencilerimizin bireysel ve takım olarak katılabilecekleri farklı kulüp çalışmalarımız bulunmaktadır.
Öğrencilerimizin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda dönemlik ya da yıllık tercih ettikleri kulüp çalışmaları alanında uzman öğretmenlerimiz liderliğinde alana özgü öğrenme mekânlarında yürütülmektedir. Yaratıcı Yazarlık, Drama, Satranç, Akıl ve Zekâ Oyunları, Speaking Clup, Deutsche Karaoke, Çince, Cambridge Cat-Pet, Destination Imagination, Seramik, Ahşap Maker, Tenis, Badminton, Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Yüzme, Piyano, Gastronomi, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Tiyatro, E-spor, Grafik Tasarım, Karikatürk, Kısa Film, El sanatları, MUN, Fotoğrafçılık, Görsel Sanatlar ve Teknoloji okulumuzda yürütülen kulüplerden bazılarıdır.
Yeteneklerini keşfetmiş ve geliştirmiş bireyleri destekleyerek, 21. yüzyılın gelişimlerine de ayak uydurarak öğrencilerimizi ders stresinden uzaklaştırabilmek amacıyla oluşturduğumuz kulüplerimizde farklı yöntemleri öğretmenin yanında paylaşmayı, üretmeyi, iletişim kurmayı, araştırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz sosyal yaşama hazırlanırken onların öz güvenlerinin ve iletişim becerilerinin gelişimini de desteklemekteyiz.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİNDE SIRALAMA AVANTAJI

Okulumuzdan mezun olan tüm öğrenciler, üniversitelerin teknoloji fakültelerinde bulunan MTOK bölümlerini tercih ettiklerinde farklı bir sıralamaya tâbi tutulurlar. Böylelikle farklı bir liseden mezun olan öğrenciye göre çok daha avantajlı olarak üniversitelere yerleştirilirler.

YÜKSEK AKADEMİK BAŞARI

Öğrencilerimizin kendine özgü öğrenme profilleri belirlenerek mentor öğretmenlerimiz ve rehberlik birimimiz tarafından çalışma planları hazırlanır. 9. sınıfta başlayan üniversite hazırlık çalışmaları, 11. sınıftan itibaren yoğunlaşır; sistematik akademik takiple birlikte üniversite sınavlarında öğrencilerimiz yüksek başarı sergilerler.

GİRİŞİMCİLİĞİN ANAHTARI: İŞ YERİ AÇMA BELGESİ

Teknoloji lisemizden mezun olan her öğrenci, üniversite okurken aynı zamanda mezun olduğu alanla ilgili bir iş kolunda çalışabilmesine olanak tanıyan iş yeri açma belgesine sahip olur. Bu belge, öğrencilerimizin girişimcilik ve işletme alanındaki potansiyellerini ortaya çıkarmalarına olanak sağlayacak önemli bir adımdır. Lise yolculuğunu tamamlamış ve yükseköğretimine devam eden veya üniversiteden mezun olup ilgili alanlarda iş dünyasında kendi yolunu çizmek isteyen öğrencilerimiz iş yeri açma belgesine sahip oldukları için tüm gerekli yasal izinleri kolaylıkla alırlar.