Geri

Koruyucu Ve Gelişimsel Rehberlik

AnaSayfaKoruyucu Ve Gelişimsel Rehberlik

Mesafe Kolejinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü (PDR), öğrencinin kişisel potansiyeli oranında kendini geliştirebilmesi, yaratıcı düşünebilmesi, problem çözme ve karar verebilme becerisine sahip olabilmesi, daha verimli bir yaşama doğru kendini hazırlayabilmesi, yeterlilikleri ve yetenekleriyle en üst düzeyde gelişerek gereksinimlerini doyurması, sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için çalışmalarını, kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında her öğrenciye yönelik olarak yürütmektedir.

Okulumuzda “koruyucu ve gelişimsel rehberlik yaklaşımı” benimsenmektedir. Öğrencilerimiz, hayatlarının her döneminde yerine getirmeleri gereken gelişim görevlerini başarıyla tamamlamaları adına Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından desteklenmektedir. Bu amaç çerçevesinde okul rehber öğretmenleri tarafından yıl içerisinde yürütülen bireysel ya da grup rehberlik çalışmalarına paralel olarak öğrencilerin gelişiminde önemli rol oynayan tüm paydaşlarla iletişim ve iş birliği içerisinde olmak ve ortak bir tutum sergilemek önemsenmektedir.

İlkokulumuzda; öğrencilerimizin yaş gelişim özellikleri doğrultusunda çalışmalar yürütülmekte; sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirici ve destekleyici çalışmalar yapılmaktadır. Ağırlıklı olarak; kurallara uyma, sorumluluk bilinci kazandırma, öfke kontrolü, sorun çözme, arkadaşlık ilişkileri, özgüven kazandırma, yardımseverlik duyguları kazandırmaya yönelik etkinliklere yer verilmekte; düşünme becerilerini geliştirme amaçlı çalışmalar yapılmaktadır.

Kurumumuzda tüm öğrencilere yönelik olarak; bireysel görüşmeler, sınıf çalışmaları, gözlem, değerler eğitimi ve öğrenci birliği çalışmaları yapılmakta; toplum hizmeti çalışmalarında öğrencileri yönlendirme ve takip etme sürecinde yer alınmaktadır. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminerler düzenlenmekte, bilgilendirme amaçlı bültenler ve yazılar hazırlanmaktadır. 

Rehberlik