Geri

Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

AnaSayfaÖlçme Ve Değerlendirme Çalışmaları

Mesafe Kolejinde sürekli eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak; eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmek amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda alanının uzmanı öğretmenlerimiz, öğrencileri ders içinde ve etkinliklerde gözlemlemekte; ayrıca öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere yazılı ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen kazanımlara hangi düzeyde ulaşıldığı, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğu tespit edilir.

Her eğitim öğretim yılının başında, öğrencilerimizin önceki yıllar ile ilgili hatırladıkları kazanımları belirlemek amacıyla “Hazır Bulunuşluluk” sınavı yapılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlanır.

Her ünitenin sonunda 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin süreç içerisindeki öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla Kazanım Değerlendirme Sınavı (KDS) uygulanır. Ayrıca 4. sınıf öğrencilerimiz için deneme sınavları uygulanır. Bu sınavlar ile ünitelerde kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenir ve eksiklerin tamamlanmasına dönük tam öğrenme çalışmaları yapılır. Tam öğrenme çalışmaları, hafta içi veya cumartesi günü bireysel veya toplu olarak yapılmaktadır.

Ölçme Ve Değerlendirme