Geri

Almanca

AnaSayfaAlmanca

Öğrencilerimize çok dilli olmanın ayrıcalığını yaşatmak amacıyla 2. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil kategorisinde Almanca dersini vermeye başlıyoruz.

Öğrencilerin gelişim özellikleri ve ilgi alanları göz önünde bulundurularak hazırlanan dil programı ile öğrencilerimizin dil öğrenme merak ve motivasyonlarını canlı tutmak ve böylece İngilizcenin yanında farklı bir dünya dilini öğrenme süreci için sağlam bir zemin hazırlamak temel amacımızdır. Ayrıca öğrencilerimize Almancayı sevdirmeyi ve onların Almanca öğrenmeye karşı olumlu bir tavır geliştirmelerini sağlamayı da hedefliyoruz. Derslerimizde öğrencilerin rahatça kullanabildikleri kelime ve cümle kalıplarını programımıza dâhil edip dilin doğal olarak kullanıldığı ortamlar yaratarak öğrencilerimizin dört temel beceri alanını destekleyici ve geliştirici çalışmalar üretiyoruz.

Öğrencilerimizin 7. sınıfın sonunda ulaştıkları A2 seviyesini, uluslararası geçerliliği olan FİT 2 ve Telc Deutsch A2 sertifikalarıyla belgelendiriyoruz. Öğrencilerimizin uluslararası sınavlara girmelerini sağlayarak bu sınavlarda aldıkları derecelerle onlara farklı bir dünya görüşü kazandırmayı, ufuklarını genişletmeyi hedefliyoruz.

İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK NEDEN ALMANCA DERSİNİ SEÇİYORUZ

 • Almanca, 125 milyon kişinin ana dili ve ikinci dili olarak dünya çapında en önemli dillerden biridir.
 • Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. Türkiye’de 1.000’den fazla Alman şirketi bulunmaktadır ve her yıl 3 milyonu aşkın Alman turist Türkiye’yi ziyaret etmektedir. Almanca bilgisi iş dünyasında büyük avantaj sağlamaktadır.
 • Öğrencilerin Almanca dil bilgisi Almanya’daki yükseköğrenim imkânlarından faydalanmalarını sağlayacaktır.
 • Dünyaca ünlü mucitlerin, yazarların, psikologların, filozofların ve araştırmacıların yanında pek çok önemli sanatçının da dili Almancadır. Dünyada adları klasik müzik ile eşleşen Mozart, Bach, Beethoven, Strauss ve Wagner, Almanca konuşulan ülkelerin bestecileridir. Viyana, dünyanın klasik müzik merkezidir. Müziğe giden yol da Almancadan geçmektedir.

 

ÖĞRENCİLERİN  İLKOKUL SÜRESİNCE ALMANCA DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR

 • Dil öğreniminin sosyal ve keyifli bir süreç olduğunu benimser.
 • Hatalara odaklanmadan, ana dili Almanca olanlar da dâhil olmak üzere, çevresindekilerle kendisine güvenerek iletişim kurar.
 • Temel ihtiyaçları, günlük yaşamı ve bildiği konularla ilgili kendisini sözlü ve yazılı olarak rahatlıkla ifade eder.
 • Bildiği konular, okunulan ya da dinlenen metinlerle ilgili rol yapma, canlandırma, benzeştirme gibi aktiviteler yapar.
 • Düzeyine uygun kelimeleri Almanca ses bilgisini de kullanarak doğru okur ve yazar.
 • Hayat Bilgisi ve Matematik derslerindeki temel terminolojiyi bilir.
 • Düzeyine uygun metinleri doğru telaffuz ederek ve anlamını vererek okur.
 • Okuduğu ya da dinlediği farklı türdeki düzeyine uygun metinleri anlar, kavrar, kendi kelimeleriyle ifade eder, sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
 • Bağımsız okuma alışkanlığını kazanır.
 • Almancadaki temel imla kurallarını bilir ve uygular.
 • Görsellere, konulara, metinlere ya da başlıklara dayalı e-posta, mektup, şiir, kitap raporu, öykü gibi farklı türlerde yaratıcı yazma çalışmaları üretir ve sunar.
 • Gözlem ve deneyimlerini yazılı ya da sözlü olarak ifade eder.
 • Yaşına uygun kişisel, yerel ve küresel konularla ilgili temel sorgulama ve araştırma becerilerini kullanarak, yaratıcı projeler hazırlar ve sunar.
 • Teknolojiyi Almancasını ve yaratıcılığını geliştirmek amacıyla kullanır.

 

İLKOKUL SÜRESİNCE ALMANCA DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Almanca programımız, günlük yaşamı derslerimize taşımak ve konularımızı gerçek yaşamla ilişkilendirmek üzerine yapılandırılmıştır.
 • Programımızın bir bölümü de her seviyede evrensel değerleri işlediğimiz etkinliklerden oluşmaktadır.
 • Öğrencilerimizde merak uyandıran ve onların ilgisini çeken konuların araştırılarak öğrenilmesi ve bunlarla ilgili hazırladıkları yaratıcı projelerin yazılı ve sözlü olarak sunulmasıyla gerçekleştirilen derslerimizde, Almanca, bir kurallar dizisi olarak değil, öğrenme ortamındaki doğal iletişim dili olarak kullanılır. Öğrencilerimiz Almanca’yı Almanca deneyimlerle öğrenirler; belli bir amaca yönelik ve anlamlı durumlarda kullanarak geliştirirler. Böylelikle, ana dile yakın bir akıcılığa sahip olmuş olurlar.
 • Öğrencilerimizin dili doğru ve akıcı kullanmaları açısından yabancı dil öğretiminin olmazsa olmazı olan okuma etkinlikleri ders saatleriyle sınırlı kalmaz. Her hafta okul ve sınıf kütüphanelerinden alınan kitapların evde okunup hazırlanan proje ya da kitap raporlarının sınıfta sunulması gibi etkinlikler ve her sınıf düzeyinde kullanılan dijital okuma programlarıyla öğrenciler ders dışında da okuma alışkanlığı edinmeye yüreklendirilirler.
 • İkinci sınıfta ses eğitimiyle başlayan programımız, her seviyede öğrencilerimizin düzeylerine ve ilgi alanlarına uygun yaratıcı yazma çalışmalarıyla devam eder. Dördüncü sınıftan itibaren öğrencilerimiz, eleştirel düşünme becerileri ile yazılı ve sözlü iletişimi kullanarak yaş ve seviyelerine uygun metinleri yorumlamaya ve benzerlerini yazmaya başlarlar.
 • Derslerimizin büyük bölümünün grup çalışmalarıyla işlenmesi, öğretmenlerimizin öğrencilerimizin öğrenme stillerini, ilgi alanlarını ve Almanca düzeylerini görmelerine ve programımızı farklılaştırmalarına olanak sağlar.
 • Öğrencilerimizin ilgisini, yaratıcılığını geliştirmek, bağımsız dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmalarını teşvik etmek, böylelikle kendi kendilerine öğrenen bireyler olmalarını sağlamak amacıyla ders içinde ve dışında teknoloji desteğinden faydalanılır. Teknoloji desteği öğrencilerimize öğretmenlerinin gözetiminde internet üzerinden dünyanın farklı yerlerindeki yaşıtlarıyla ortak projeler üzerinde çalışma fırsatı vermektedir. Böylelikle öğrencilerimiz doğal ortamda Almanca iletişim becerilerini geliştirirken, erken yaşlarda farklı kültürleri tanıyıp, onlarla iş birliği yapma olanağını bulabilmektedirler.
 • Okulda bir Almanca atmosferi oluşturmak, öğrencilerin farklı ortamlarda Almanca’yı deneyimlerini sağlamak amacıyla okul içinde “Laterne”, “Karaoke”, “Rap Musik”, “Ottos Aktivität” gibi aktiviteler düzenlenmekte, il içi ve il dışı geziler planlanmaktadır.

Eğitim Öğretim