Geri

Müzik

AnaSayfaMüzik

Mesafe Kolejinde müzik eğitimindeki amacımız; hareket, ritim ve müzik aracılığıyla öğrencilerin içinde var olan yaratıcılığı ortaya çıkartarak işitsel ve sözel becerileri gelişmiş, evrensel bir dil olan müzik yoluyla kendini ifade edebilen, öz güvenli, yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Okulumuzdaki müzik eğitiminde öğrencilerimizin dikkat, konsantrasyon, odaklanma ve beyinlerinin her iki lobunu dengeli bir biçimde kullanabilme becerilerini en üst düzeye çıkarabilmeyi, dünya müziğini tanımalarına yardımcı olmayı, dünyaca kabul görmüş müzisyenleri ve bilmedikleri farklı enstrümanları tanıtıp aynı zamanda eserlerini ve enstrümanların seslerini dinleterek genel kültürlerini ve müzik bilgilerini geliştirmeyi, herhangi bir enstrümana başlamadan önce altyapı oluşturmayı hedefliyoruz.

ÖĞRENCİLERİN İLKOKUL SÜRESİNCE MÜZİK DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 • Sol ve Fa anahtarlarıyla yazılmış notaları isimlendirir.
 • Kısa melodik ezgi kalıplarını tekrar eder.
 • Çıkıcı-inici hareketi ayırt eder ve tanımlar.
 • Şarkılardaki melodik ve ritmik kalıpları tanır.
 • Dinlediği müziklerdeki dinamik değişikliklerini fark eder.
 • Hız terimlerinden Andante, Moderato ve Allegro terimlerinin anlamlarını bilir.
 • Artikülasyon biçimlerinden Legato ve Staccato terimlerinin anlamlarını bilir.
 • Gürlük (Nüans) terimlerinden Piano, Forte, Crescendo, Decrescendo terimlerinin anlamlarını bilir.
 • Ses değiştirici işaretleri (diyez, bemol, naturel) bilir.
 • Dinlediği şarkılardaki dinamik ve nüansları öğrendiği terimleri kullanarak isimlendirir.
 • Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
 • Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.
 • Farklı türde müzik eserleri dinler ve bunlarla ilgili düşüncelerini ifade eder.
 • Müzikteki ikili şarkı formunu (AB formu) seslendirdiği ve dinlediği parça üzerinde tanımlar.
 • Öğrendiği hız, gürlük terimlerini seslendirdiği parça içinde doğru olarak uygular.
 • Müzik tarihindeki dönemlerle ilgili kısa bilgileri kavrar.
 • Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamlarına uygun söyler.
 • Eğitimini aldığı çalgıya yönelik temel tutuş ve duruş tekniklerini doğru uygular.
 • Eğitimini aldığı çalgı ile ilgili temel bilgileri kavrar.
 • Seviyesine uygun parçaları seslendirir.
 • Atatürk’ü anlatan şarkı ve marşları tanır.
 • Çalgı çalma süreci sayesinde, el-parmak-göz koordinasyonunu geliştirir.
 • İnce kaslarını bilinçli ve doğru kullanma becerilerini geliştirir.
 • Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.

 

İLKOKUL SÜRESİNCE MÜZİK DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Öğrencilerimiz, ritim ve hareket dürtüsünü özgürce deneyimleyebilecekleri, kendilerini rahat hissedebilecekleri, merak uyandıran materyallerden oluşan müzik sınıfımızda aktif katılımla derslerini işlemektedirler.
 • sınıflarda orff eğitimi verilmekte, 2. Sınıftan itibaren org ile nota öğretimine başlanmaktadır.
 • Temel solfej, bona ve teorik bilgiler öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak verilmektedir.
 • Müzik kültürü konuları görsel materyaller kullanılarak öğrenilmektedir.
 • Farklı sınıf seviyelerinde koro oluşturup belirli gün ve haftalarda koro performansı sergilenmektedir.
 • Müziksel yaratıcılık alanında her grup öğrencimiz çalgılar yaratmakta, dans koreografileri hazırlamakta ve performans sunumları yapmaktadır.
 • Atık malzemelerle veya doğada bulunan özgün materyaller ile kas gelişimlerini destekleyici çalgı yapım çalışmaları uygulanmaktadır.
 • Öğrencilerin kazandıkları müzik dağarcığını çeşitli etkinliklerle sergilemeleri sosyal yönlerinin geliştirilmesi amacı ile yarışma, konser ve festivallere yüksek oranda katılım sağlanmaktadır.
 • Orff çalgıları ile orkestra çalışmaları yapılmaktadır.
 • Türkiye geneli ve uluslararası düzeyde yapılan müzik yarışmalarına katılım sağlanır.
 • Müzik ile ilgili olarak müze, orkestra ve operalara geziler düzenlenir.

Eğitim Öğretim