Geri

Görsel Sanatlar

AnaSayfaGörsel Sanatlar

Görsel Sanatlar eğitimi; bireyin kendini ifade edebilme, estetik bilinç kazanma gibi kişisel yaşantısına katacağı olumlu edinimler ve toplumsallaşmaya sağladığı avantajlar açısından her düzeydeki yaş grubundan bireyler için bir gereksinimdir. Görsel Sanatlar Programız süresince işlediğimiz derslerde ve yaptığımız ders dışı faaliyetlerde öğrencilerimizin kendi potansiyellerinin farkına vararak sosyal, duygusal, entelektüel ve kişisel gelişimlerini sağlamayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimize yaptırdığımız aktiviteler ile onların yaratıcılığının ve hayal gücünün geliştirilmesini sağlarken aynı zamanda gözlem yapma ve karar verme becerilerini geliştiriyoruz.

ÖĞRENCİLERİN İLKOKUL SÜRESİNCE GÖRSEL SANATLAR DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 • Duygu ve düşüncelerini görsel biçimlendirme yolları ile ifade etmeyi bilir.
 • Gözleme dayalı çizgilerinde ışık ve gölgeyi kullanır.
 • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar.
 • İki boyutlu çalışmalarda derinlik etkisi yaratır.
 • Sanatçı ve zanaatkâr arasındaki farkı bilir.
 • Görsel sanatlar alanındaki meslekleri tanır.
 • Türk kültürüne ve farklı kültürlere ait sanat eserleri ve mimari yapıların belirgin özelliklerini karşılaştırır.
 • Yeteneğini fark eder; hayal gücünü, yaratıcılığını ve el becerisini geliştirir.
 • Soyut, gerçekçi ve figüratif sanat eserleri arasındaki farkı bilir.
 • Türkiye geneli ve uluslararası düzeyde yapılan resim yarışmalarına katılarak farklı kültürlerle resim dilinde konuşmanın önemini kavrarlar.
 • Atatürk’ün sosyal yaşamında sanata verdiği değeri fark eder.

 

İLKOKUL SÜRESİNCE  GÖRSEL SANATLAR DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Farklı malzeme kullanımı ile üç boyutlu çalışmalar yapılır.
 • Seramik çalışmaları oluşturulur. (plaka tekniği ile obje çalışmaları)
 • Tual üzerine guaj boya tekniği ile resim çalışmaları yapılır.
 • Heykel çalışmaları yapılır. (kil ile 3 boyutlu obje çalışmaları)
 • Paper mache ürünleri oluşturulur. (kâğıt hamuruyla üç boyutlu objeler)
 • Atık materyal ile asamblaj çalışmaları yapılır.
 • Geleneksel Türk sanatlarından ebru tekniği uygulanır. (çiçekli ebru, gelgit ebru)
 • Sanat eserleri ve sanatçılar tanınır. (sanat eserlerini çözümleme, yorumlama ve yargı aşamalarının ifade etmeleri )
 • Portre, peyzaj, natürmort ve betimsel sanat eseri örnekleri incelenir.
 • Öğrenciler gözlemleme, çözümleme, düzenleme, yorumlama, yaratma aşamalarında resim dilinin elemanlarını (nokta, çizgi, ışık-gölge, açık-koyu, renk, doku, vs.) kullanabilme becerilerini geliştirirler.
 • Türkiye geneli ve uluslararası düzeyde yapılan resim yarışmalarına katılım sağlanır.
 • Sene içinde yapılan çalışmalar okulumuzda, sanat galerilerinde, AVM’lerde açılan sergiler aracılığıyla sunulur.
 • Müze ve sanat galerilerine geziler düzenlenir.
 • Görsel sanatlar atölyesi, seramik atölyesi, ahşap tasarım atölyesi dışında doğa gözlemleri yapmak amacıyla ilkokul bahçesi de derslerde kullanılır.
 • Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar kapsamında günün anlam ve önemini öne çıkaracak çalışmalar yapılır.
 • Atatürk’ün sanata verdiği değeri anlatan yazılı ve görsel materyaller araştırılarak uygulamalar yapılır.

Atatürk’ün sevdiği sanatçılar ve sanat eserleri araştırılarak özgün çalışmalar yapılır.

Eğitim Öğretim